Wethouder Haring bezocht de gymzaal aan de Oeralstraat. Acht sportaccomodaties in Woerden en Harmelen worden verduurzaamd.
Wethouder Haring bezocht de gymzaal aan de Oeralstraat. Acht sportaccomodaties in Woerden en Harmelen worden verduurzaamd. (Foto: Hans de Knikker)

Sportaccommodaties zijn op weg naar energieneutraal

Acht gymzalen en sporthallen in Woerden en Harmelen die in bezit en beheer zijn van de gemeente, worden verduurzaamd door middel van het nemen van diverse maatregelen. Alle accommodaties krijgen energielabel A en zeven hiervan zijn straks (bijna) energieneutraal. Deze maatregelen dragen bij aan de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Regio - In mei 2017 heeft de gemeenteraad ruim 2,5 miljoen euro voor deze pilot beschikbaar gesteld. Deze investering wordt voor het allergrootste deel terugverdiend door de energiebesparing. Daarnaast is voor deze investering een subsidie van het Rijk ontvangen. Tijdens de voorbereiding zijn verschillende belanghebbenden betrokken geweest, zoals het Sportoverleg, beheerders, ondernemers, schoolbesturen en (sport)verenigingen. De meeste gymzalen en sporthallen hebben energielabel B of lager en zijn niet energiezuinig. Het betreft sporthal Thijs v/d Pols, sporthal De Kroon, sportcentrum Snellerpoort, sportzaal Bulwijk, gymzaal Oeralstraat, gymzaal Willem van Oranjeschool, gymzaal Pius X, gymzaal Dr. Kuyperlaan en sporthal Essenlaan. Door isolatie, dubbel glas, LED-verlichting en energiezuinige installaties kan het energieverbruik aanmerkelijk omlaag. Bovendien leiden de maatregelen tot een vermindering van de CO2-uitstoot met 300.000 kg per jaar. Door het afsluiten van de gasaansluiting en de toepassing van warmtepompen bij zeven van de acht gebouwen worden deze 'all electric'. Naar verwachting worden deze maatregelen in 2018 uitgevoerd. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar het draagt ook bij aan een prettiger klimaat voor de sporters.

Zonnepanelen

De helft van de accommodaties is inmiddels voorzien van zonnepanelen. De overige locaties volgen medio 2018. Voor de zonnepanelen is subsidie beschikbaar gesteld. De totale opbrengst van deze panelen bedraagt 475.000 kWh, waarvan circa een kwart wordt opgewekt door 500 zonnepanelen op de Snellerpoort. In totaal liggen er straks 1855 zonnepanelen op de daken van deze accommodaties. Hans Haring, wethouder duurzaamheid: "Met de zonnepanelen op de daken en straks ook het nemen van andere maatregelen in deze gebouwen geven we als gemeente het goede voorbeeld. We laten zien dat het ook bij oudere panden de moeite waard is om energiebesparende maatregelen te treffen."

Meer berichten
Shopbox