Foto: Marieke Markus

Wethouders

De Woerdensche Column door Junior Brandenburg

Weliswaar is de verkiezingstijd losgebarsten met debatten en manifestaties en met ballonnen en flyers, maar je loopt er nog makkelijk met een boog omheen. Zo was zaterdag opeens het Kerkplein omgetoverd in een leeg surrogaat Malieveld. Gasboringen in Woerden zijn niet ok, maar dat wist Woerden duidelijk al.

Waar we niet met een boog omheen kunnen lopen, zijn onze nieuwe raad en college na de verkiezingen. Nadat onze harten veroverd zijn in verkiezingstijd, gaan zij onze harten verblijden met goed bestuur. Althans, dat is de bedoeling. Maar daarvoor moeten wel eerst alle poppetjes een plaats krijgen.

Dit is overigens iets waar wij, in het geval van de raad, vrij gemakkelijk invloed op hebben. Bij de laatste verkiezingen waren maar 192 voorkeursstemmen nodig om op te kunnen schuiven. Onze invloed kan dus behoorlijk groot zijn.

Waar wij geen of weinig invloed op hebben, is wie onze nieuwe wethouders worden. Voor 2002 moesten ze nog uit de raad komen en dus Woerdens zijn, daarna niet meer. Met als resultaat dat vakwethouders ingevlogen worden die niet in de betreffende plaats wonen.

Het idee hierachter is onder andere dat een stad goede en ervaren bestuurders kan binden door vrijheid voor politieke partijen om landelijk binnen hun club een kandidaat te vinden. En Woerden heeft daar inmiddels enige ervaring mee. Heden hebben CDA, Inwonersbelangen en VVD zich openlijk uitgesproken terug te willen keren naar Woerdense wethouders. Vrouwen en mannen die de lokale samenleving kennen, die geworteld zijn, een verbondenheid hebben en de nodige historie hebben meegekregen.

Maar als er de afgelopen jaren op zoek naar kwaliteit van dezelfde politieke kleur buiten de (nog te herrealiseren) stadspoorten is gekeken, vraag ik mij iets af. Als er immers gekozen wordt voor kwaliteit en verbondenheid met Woerden, wordt het dan niet een keer tijd om buiten de eigen partijgrenzen te kijken in plaats van buiten de stadsgrenzen.

Bij lokale zaken vervagen politieke kleuren al snel een beetje. In de positieve zin althans, vanwege de lokale betrokkenheid. En daarmee zou je denken dat, bij een teruglopend aantal leden bij politieke partijen, de kernen zelf een mooie bron zijn voor toekomstig wethouderstalent, ongeacht of ze bij een partij horen. Ze horen immers bij Woerden, en dat is wat dan telt!

Meer berichten
Shopbox