Marita Damen, teamleidster van een groep die de beheer voert over beelden in de publieke ruimte, voor De Drie Schaatsers.   Kunstenaar: Taeke Friso de Jong (1948).
Marita Damen, teamleidster van een groep die de beheer voert over beelden in de publieke ruimte, voor De Drie Schaatsers. Kunstenaar: Taeke Friso de Jong (1948). (Foto: PR)

De Drie Schaatsers bij de Snellerbrug

Het is niet toevallig dat de Drie Schaatsers verkozen zijn als beeld van de maand februari. Het zou zo maar hebben gekund dat het ijs dik genoeg was voor schaatstochten.

Woerden - Op de plek waar het beeld staat, in de bocht bij de Snellerbrug is inderdaad lang geleden (1986) geschaatst. Het beeld komt op deze plek mooi tot zijn recht. Het staat op de juiste hoogte om van alle kanten goed bekeken te worden en er zijn geen of weinig andere beeldelementen die de aanblik verstoren. En dan is er nog de relatie met het water van de Oude Rijn dat onder de brug door stroomt en waar dus ooit werd geschaatst.

Bij de aanpassingen van het kruispunt Snellerbrug-Oostdam in 1985 kwam er ruimte voor een beeld op de muur in de bocht. De gemeente Woerden schreef een wedstrijd uit. De bekende beeldhouwer Taeke de Jong stuurde enkele schetsen in en een daarvan werd gekozen. Volgens De Jong zocht men vooral naar een beeld dat sportiviteit uitstraalde en eer deed aan de bekende Woerdense allround schaatser Joop van den Berg.

Het zijn drie gegoten figuren die achter elkaar aan schaatsen. Het rechterbeen, het standbeen, is gekromd waarbij de knie zover mogelijk naar voren steekt, met het linkerbeen wordt afgezet. De rug is rond, het borstbeen wijst naar het ijs en het hoofd is in het verlengde van het borstbeen. Ze hebben een muts op, handen op de rug en aan hun voeten dragen ze stalen Noren. Dat zijn schaatsen met een extra lang ijzer die bij het hardrijden worden gebruikt. Klapschaats werd pas succesvol in 1997 toen Tonny de Jong er Europees kampioen allround mee werd. De gezichten van de figuren zijn schetsmatig weergegeven en aan de vorm te zien zijn het mannen. De hoogte is een meter, de breedte een meter zestig. De afstand tussen de schaatsers is niet gelijk, evenals de beweging. Daardoor kun je alle drie de schaatsers goed zien, het worden individuen en er ontstaat dynamiek: ze zoefen door de bocht, tegen het verkeer in, onverstoord geheel en al gericht op de eigen prestatie. Het rumoer van het verkeer lijkt te verstommen bij deze stille schaatsers.

Taeke de Jong vertelde dat het hem er niet om ging een beeld te maken dat volledig correspondeerde met de werkelijkheid, maar hoe je binnen een stijve constructie beweging en dynamiek kon creëren. Natuurlijk wist hij hoe schaatsers door de bocht gaan, hij heeft in 1986 zelf de Elfstedentocht gereden en moet iedere schaatsbeweging hebben kunnen dromen.

Joop van den Berg heeft het beeld op 4 april 1986 onthuld. Dit is ook op de plaquette te lezen. Bij de onthulling is door de kunstenaar in het toenmalige gemeentehuis een kleine expositie gehouden. Iedere aanwezige kreeg toen een button met een afbeelding van de Drie Schaatsers. De Jong is een belangrijk kunstenaar voor Woerden en omgeving. Hij woont en werkt in Kamerik en is nog steeds zeer actief als beeldend kunstenaar. Het KIOR-team zal regelmatig aandacht besteden aan een van zijn beelden.

Meer berichten
Shopbox