De bibliotheek van nu is echt een ontmoetingsplek voor iedereen, je kunt er lezen of voorlezen zoals deze kinderen, maar ook cursussen volgen om taalvaardiger en digitaal vaardiger te worden om zodoende optimaal mee te kunnen doen in de samenleving.
De bibliotheek van nu is echt een ontmoetingsplek voor iedereen, je kunt er lezen of voorlezen zoals deze kinderen, maar ook cursussen volgen om taalvaardiger en digitaal vaardiger te worden om zodoende optimaal mee te kunnen doen in de samenleving. (Foto: Winny van Rij)

Iedereen komt in de bibliotheek

Van oudsher kent iedereen de bibliotheek natuurlijk als een plek waar je boeken kunt lenen, informatie zoeken, kranten lezen of studeren. Tegenwoordig is de bieb veel meer. "Eigenlijk zorgt de bibliotheek ervoor dat je kunt participeren, deelnemen aan de samenleving," licht directeur Mirjam van den Bremen toe. "Met vaardigheden, kennis en informatie."

door Winny van Rij

Woerden - De bibliotheek heeft een maatschappelijke rol te vervullen. "Mensen helpen om taalvaardig en digitaal vaardig te worden zodat ze kunnen meedoen in de maatschappij, maar je kunt ook je netwerk leren vergroten, nodig bij het vinden van een baan, en tegenwoordig al boekjes lenen voor kinderen vanaf de babyleeftijd of een expositie bekijken. "De bibliotheek is echt een ontmoetingsplek," verklaart manager publieke dienstverlening Jantine Jansen. "Heel laagdrempelig. Uit onderzoek van het Centraal Plan Bureau blijkt dat de bieb de enige locatie is die iedereen bezoekt. Omdat mensen elkaar hier ontmoeten, draagt het ook bij aan eenzaamheidsbestrijding."

Veel laaggeletterdheid

Er zijn contacten met instanties zoals Welzijn Woerden. "Als blijkt dat mensen moeite hebben met lezen en schrijven, kunnen ze bij ons terecht in het Taalhuis." En dat blijkt enorm belangrijk want de Stichting Lezen en Schrijven heeft onderzocht dat in Nederland 1,9 miljoen mensen niet taalvaardig zijn. Zelfs onder afgestudeerden en Mbo-scholieren vind je mensen die onvoldoende taalvaardig zijn." Het gaat om een nog steeds groeiende groep, zowel nieuwe als oorspronkelijke Nederlanders. "Iemand die in z'n werk nooit heeft hoeven lezen en schrijven maar dat wel moet door nieuwe procedures of een andere baan, iemand van wie de partner die dit altijd verzorgde, overlijdt, of opa's en oma's die gevraagd worden om voor te lezen, maar dit eigenlijk niet kunnen." Van den Bremen: "In ons informele en laagdrempelige Taalhuis kunnen ze de stap zetten naar meedoen in de samenleving. Hier moeten we wel inspanning voor leveren, mensen komen meestal niet uit zichzelf." De bieb heeft een verbindende rol tussen allerlei partijen die zorgen dat mensen die het nodig hebben, hier terecht kunnen. "Ook lokale initiatieven zoals Stichting Ontmoeting die taallessen geven steunen wij met tips, lesmateriaal en bijscholing van vrijwilligers." Soms is er een scholingstraject mogelijk of een taalmaatje. "Een volgende stap is het bewustzijn bij werkgevers vergroten."

Makkelijker maken

Er is ook een samenwerking met het UWV. "De medewerkers daar worden getraind op het herkennen van laaggeletterdheid," legt Jansen uit. "Zij verwijzen deze mensen door naar de bibliotheek via een zogenaamde warme overdracht. Wij krijgen door wie we kunnen verwachten en als deze persoon niet komt, kunnen we hem of haar benaderen." De bibliotheek zorgt voor verbinding, ook met de belastingdienst. Zo bracht de bieb het sociaal netwerk in Woerden in kaart. "Als de belastingdienst merkt dat mensen ergens hulp bij nodig hebben, kunnen ze nu direct doorverwijzen," aldus Van den Bremen. Het UWV komt ook naar de bibliotheek toe. "Om mensen tijdens een inloopspreekuur te helpen met het invullen hun werkmap." Voor het digitaal vaardiger worden, biedt de bibliotheek twee cursussen aan. "We hebben Klik & Tik en Digisterker," licht Jansen toe. "In Klik en Tik leer je de basis, muisgebruik, e-mailen en veilig zoeken op internet." Digisterker is gericht op het omgaan met iOverheid, DigiD, belastingdienst, gemeentelijke website, SVB. "We leren mensen voldoende vaardigheden om hun eigen zaken te regelen. Zo kunnen ze hier direct op onze pc's aan de slag om aangifte te doen." Enkele deelnemers beoordeelden ook de website van Woerden Wijzer. "Dit bevordert de participatie en de gemeente heeft er ook voordeel bij." Participeren gaat sneller als mensen werk hebben en ook hierin heeft de bieb een rol. "Woerden Werkt zorgt samen met FermWerk voor sollicitatieworkshops in de bibliotheek en wij organiseren de netwerkbijeenkomsten Walk & Talk," vertelt Jansen. "Je ontmoet anderen in dezelfde situatie en kunt ervaringen delen." Van den Bremen: "Je merkt dat je niet alleen staat, netwerken helpt je nadenken over wat je wilt en contacten kunnen daarbij helpen. Veel sollicitaties gaan via netwerken. Je kunt hier ook op andere momenten afspreken, samen wat drinken."

Boekjes voor baby's

Met taalvaardigheid kun je maar beter zo vroeg mogelijk beginnen. "Kinderen lezen minder door de digitalisering en omdat ze veel andere dingen te doen hebben." De bieb heeft hierin een rol net als school en ouders. "Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid van de bieb en voor de kleinsten is er Boekstart," aldus Jansen. "Dat bestaat uit een gratis Boekstart-koffertje met boekjes en voorleestips." Daarnaast zijn in Woerden en Harmelen leuke voorleesactiviteiten voor de allerkleinsten waarbij Helga Huisjes boeken en verhalen tot leven brengt door muziek waarbij kinderen zelf ook met een instrument aan de slag kunnen. De bibliotheek ondersteunt ook het onderwijs, de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. "De pedagogisch medewerkers worden geschoold en het beleid is dat er dagelijks bewust aandacht besteed wordt aan taal op verschillende manieren. Zo bouwen kinderen hun woordenschat op want in boekjes en liedjes komen andere woorden voor dan die je in het dagelijks leven gebruikt. Voorlezen is hierin heel belangrijk, kinderen kopiëren gedrag dus zien lezen doet lezen." De bibliotheek ondersteunt het onderwijs hierin richting ouders door op ouderavonden voorlichting te geven. "Ook kijken we met het consultatiebureau we naar taalontwikkeling."

Meer berichten
Shopbox