Logo woerdensecourant.nl


De verstillende werking opgesloten in een groot golvend kunstwerk contrasteert enorm met het lawaai van de omgeving. Ondanks de uitbundige vormen is het Beeld van Westdam een rustpunt in de stad.
De verstillende werking opgesloten in een groot golvend kunstwerk contrasteert enorm met het lawaai van de omgeving. Ondanks de uitbundige vormen is het Beeld van Westdam een rustpunt in de stad. (Foto: Hans de Knikker)

Kunst in de Openbare Ruimte

Op de plek waar nu het kunstwerk van André Kruysen staat heeft vroeger de Leidse Poort, ook wel de Rietvelderpoort, gestaan. Uit archiefstukken is gebleken dat deze poort uit de 14e eeuw stamt. Zij was gebouwd aan de westkant van Woerden, de uitvalsweg naar Leiden. De naam Rietvelder verwees naar een bepaalde wijk in Woerden en het laatste gedeelte van de Voorstraat dat lange tijd zo heette.

door Stadsmuseum Woerden

Woerden - 8 mei jl. was het precies 145 jaar geleden dat het gemeentebestuur besloot om de poort af te breken omdat zij haar functie nagenoeg had verloren. Na de sloop zijn delen van de poort bewaard gebleven. Enkelen daarvan zijn te zien in het Stadsmuseum. Af en toe wordt de poort weer tot leven gewekt, zoals vorig jaar september toen het kunstenaarsduo Ruben van Esterik en Jessica Rateland delen van de Poort op de muur van het Stadsmuseum projecteerden. Na de sloop van de Leidse Poort is de plek waar zij stond lange tijd leeg gebleven. Pas in 2011 waren de geesten rijp voor een icoon dat de plek van de oude Leidse Poort zou gaan markeren.

De vraag is of er iets van de oude poort is terug te vinden in het kunstwerk van Andre Kruysen en hoe beide werken zich tot elkaar verhouden. Om te beginnen is de officiële naam van het kunstwerk Beeld van Westdam, maar de naam Leidse Poort is nog steeds actueel. Bij nadere bestudering van het kunstwerk blijken er verschillende overeenkomsten te zijn met de oude poort. In beide gevallen gaat het om een monumentaal architectonisch beeldbepalend icoon. De voorzijde van Beeld van Westdam is een verwijzing naar de massieve gevel van de vroegere stadsmuur. Als je om het kunstwerk heenloopt heb je het gevoel dat je er net als bij een poort ook doorheen zou kunnen gaan.

De kunstenaar wilde ook juist een beeld maken dat de beweging van een poort verbeeldde zonder dat er daadwerkelijk een doorgang te zien is. Het bijzondere bij het kunstwerk van Kruysen is dat de vorm verandert als je erom heen loopt. De andere kant, de kant van de Voorstraat, lijkt op het eerste gezicht een ordeloos geheel maar bij nadere beschouwing leren wij dat de stapeling van verschillende onderdelen een speelse verwijzing is naar de daken van de stad en de wanden van het opgegraven Romeinse schip. Bij het beeld zijn er drie duidelijke standpunten te onderscheiden met elk een eigen kleuraccent, zwart, paars en blauw, waarbij het zwart door het zonlicht geheel wit kan kleuren. Een standpunt is vanaf de voorkant/buitenkant, verwijzend naar de gevel van de vroegere stadsmuur. Een tweede is als je het beeld passeert en de oude binnenstad betreedt zodat je een doorgang met daarin een verdwijnpunt ziet. Een derde is als je de achterkant ziet. Hier zie je de constructie van het beeld net zoals de binnenkant van een schip of het dakgebint in oude huizen.

Kenmerk van het werk van Kruysen is de lichtinval. De verstillende werking van het licht is ook zeker bij Beeld van Westdam aanwezig: waar je ook kijkt overal piept het licht erdoor heen.

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox