Klein monument voor Woerdense Máno Markovits

Onlangs werd in Amsterdam het vierde deel van de boekenserie 'Joodse Huizen' gepresenteerd. De Woerdense historica Aline Pennewaard schreef hierin een hoofdstuk over de Hongaars-joodse Máno Markovits, die in 1941 aan het Plantsoen in Woerden kwam te wonen.

Woerden - Markovits, komende uit Rotterdam, was in 1914 vanuit Boedapest naar Nederland gekomen met zijn eerste vrouw en hun drie kinderen. Hij startte een sacharinefabriek en het ging hem voor de wind. Eind jaren '20 strandde zijn huwelijk en kreeg hij een relatie met een jongere, niet-Joodse vrouw die bij hem op kantoor werkte. Ze kregen twee kinderen. Bij het bombardement van Rotterdam raakten ze hun huis kwijt. Tenslotte zouden ze in 1941 naar Woerden verhuizen.

Als Jood kreeg Markovits het steeds moeilijker. Zijn eerste vrouw wilde niet scheiden, waardoor hij niet met zijn niet-Joodse vriendin kon trouwen en dus niet de bescherming van een 'gemengd huwelijk' kon krijgen. Hij probeerde zich op zijn Hongaarse nationaliteit te beroepen, zoals vele andere Hongaarse Joden in die tijd deden. Helaas had het geen resultaat. Máno Markovits kreeg in september 1942 een oproep om zich te melden en gaf daaraan gehoor. Via Westerbork werd hij korte tijd later afgevoerd naar Auschwitz, tegelijk met zijn eerste vrouw en twee van hun drie kinderen. Allen kwamen op 25 september 1942 in de gaskamers om het leven.

Omdat Markovits niet officieel in Woerden stond ingeschreven, staat zijn naam niet op de gedenksteen aan de Prins Bernhardlaan. Met het hoofdstuk in 'Joodse Huizen' is op die manier toch geprobeerd een klein monument voor hem te creëren.

Meer berichten