Formatie Woerden nagenoeg afgerond

Formatie Woerden nagenoeg afgerond

De formatiebesprekingen voor een nieuwe coalitie in Woerden, onder leiding van de IJsselsteinse wethouder Ad de Regt, zijn in een eindfase gekomen. Het CDA, Lijst van der Does, CUSGP en D66 hebben over de belangrijkste onderwerpen, zoals Westelijke Randweg en verkeersknelpunten Woerden-Oost, hervormingen in het Sociaal Domein, herstructurering bedrijventerreinen en woningbouw en Financiën afspraken gemaakt. Ook de portefeuilles zijn verdeeld onder de vier wethouders. Op 5 juni zal het coalitieakkoord openbaar worden gemaakt. Op 7 juni vindt de aanbieding van het coalitieakkoord aan de raad en de installatie van het nieuwe college plaats. Het raadsdebat over het akkoord is gepland op 12 juni.

De beoogde coalitiepartners hebben zich in de afgelopen weken gedegen laten informeren over de actuele stand van zaken, de knelpunten en kansen met betrekking tot vele belangrijke onderwerpen die inwoners, ondernemers en gemeente aangaan. Interne en externe experts en enkele samenwerkingspartners van de gemeente zijn op uitnodiging in gesprek geweest met de formerende partijen. In de komende week worden de afspraken zorgvuldig op papier gezet en met de fracties besproken. Vervolgens zal de formateur een uitnodiging laten uitgaan voor de openbare presentatie van het akkoord op 5 juni. Formateur Ad de Regt heeft gisteravond de fractievoorzitters mondeling geïnformeerd over de slotfase en de aanpak tot nu toe: "De coalitie heeft het akkoord bijna rond en buigt zich nu over een zorgvuldige formulering. De formerende partijen zijn unaniem blij dat zij concrete en heldere afspraken met elkaar hebben kunnen maken en zien uit naar het raadsdebat en de reacties van de andere fracties in de gemeenteraad."

Meer berichten