De Participatieraad helpt de gemeente goede zorg te leveren aan de inwoners. FOTO: Roy Visscher
De Participatieraad helpt de gemeente goede zorg te leveren aan de inwoners. FOTO: Roy Visscher (Foto: )

De Woerdense Participatieraad: meekijken bij het sociaal domein

De Woerdense Participatieraad mocht onlangs bijdragen aan de gesprekken over het coalitieakkoord. Dat geeft aan hoe belangrijk het (vrijwilligers)werk van deze raad is. Maar wat doet deze eigenlijk?

door Roy Visscher

WOERDEN – Sinds 2015 hebben gemeentes steeds meer taken gekregen binnen de zorg en ondersteuning voor inwoners. Zij voeren de Participatiewet, Jeugdwet en WMO uit. Dat betekent dat zij voortaan de regie voeren bij het helpen van mensen met bijvoorbeeld een handicap, een grote afstand tot betaald werk of verslavings- of financiële problemen.

Dit vraagt nogal wat, vertelt Participatieraad-voorzitter Rob Kotvis. "Ongeveer het halve gemeentelijke budget gaat daar naartoe. Maar dat niet alleen. De uitgaven komen uit verschillende potjes, die lastig te combineren zijn. Daarom moeten de betrokken ambtenaren en professionals zoveel mogelijk integraal denken en werken. De Participatieraad kijkt en denkt mee of het beleid effectief uitgevoerd wordt. We letter er vooral op dat burgers voldoende kunnen meedoen en niet buiten de boot vallen".

Adviezen

Dat doet de Participatieraad niet vanuit een ivoren toren. "We gaan actief het veld in om te kijken waar het misschien beter kan. Daarover adviseren we het college van B en W en de gemeenteraad. Deze adviezen worden serieus genomen." De Participatieraad bestaat onder andere uit kernteams. Daarin zitten mensen met persoonlijke ervaringen en deskundigheid. "WoerdenWijzer is de ingang waar inwoners terecht kunnen met hun vragen. Echter, er zijn nu meerdere loketten. Wij zijn voorstander van één ingang voor alle vragen vanuit het sociaal domein, om te voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd." Door de decentralisatie van de zorg worden mensen minder vaak opgenomen, krijgen zij langer thuis ondersteuning. Ook moeten zij zelf regie blijven voeren. Dat is niet altijd makkelijk. Vaak zijn er ook meerdere problemen in één gezin. "Die moeten niet verborgen blijven maar tijdig worden opgespoord. Vroege signalering is daarbij van belang. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om wijkgerichter en dus dichter bij de burgers te werken. Dat is een goede zaak en we verwachten er veel van."

Meer berichten