Jan Vroedsteijn (l) en Henk de Valk laten zien wat jarenlang verborgen bleef. FOTO: Roy Visscher
Jan Vroedsteijn (l) en Henk de Valk laten zien wat jarenlang verborgen bleef. FOTO: Roy Visscher (Foto: )

Sacramentshuisje komt weer thuis

Terug waar het hoort in Petruskerk

Bijna vierenhalve eeuw heeft de Petruskerk het zonder het sacramentshuisje moeten doen. Op die plek lagen de hosties voor de roomse mis opgeslagen, tot de Beeldenstorm daar een eind aan maakte. In september komt het huisje terug, en daarmee ook een stuk historie van de kerk.

door Roy Visscher

Woerden - Het waren zware tijden voor de Rooms-Katholieke kerk toen Luther deze in de tweede helft van de zestiende eeuw wilde hervormen. Toen hij zijn bekende pamflet op een kerkdeur in Wittenberg spijkerde, had hij niet kunnen voorzien dat dit zou leiden tot de Beeldenstorm. Tussen 1566 en 1572 werd een hoop pracht en praal in de roomse kerken vernield. Ook de Woerdense Petruskerk bleef niet intact, vertellen koster-coördinator Jan Vroedsteijn en kerklid Henk de Valk: "Het waren hier niet de volgelingen van Luther, maar de katholieken zelf die beelden, sokkels en het sacramentshuisje verwijderden. Dit deed men uit voorzorg, de kerkschatten werden begraven onder de kerkvloer en in de tuin." Wellicht doordat de Petruskerk protestants werd, miste niemand de verborgen interieurdelen.

Pilaar

Pas in 1930 werden de eerste stukken van beelden teruggevonden, dat gebeurde bij werkzaamheden onder de vloer van het turfhok. Eveneens werd het sacramentshuisje ontdekt, of eigenlijk: het voorste deel daarvan. De historische vondsten werden in bruikleen gegeven aan de oudheidkamer van Woerden, in het naastgelegen Stadsmuseum.

Het bleek echter dat het sacramentshuisje te hoog was om daar opnieuw opgebouwd te worden. Dat gebeurde uiteindelijk in het Centraal Museum in Utrecht. Tijdens een restauratie in 1980 kwamen niet alleen meer beelden boven water maar werd ook het nog ontbrekende deel van het sacramentshuisje gevonden. Het bleek in een van de pilaren te zitten, en is zichtbaar gemaakt door een stuk van de buitenkant van de pilaar weg te halen.

Rondleidingen

Ook de gevonden fragmenten van beelden kregen een plek in de kerk, die zo aantrekkelijker werd om te bezichtigen. Uw - buitenkerkelijke - verslaggever keek zeker met plezier rond. In 2000 zag de commissie Open Petruskerk het licht, momenteel is de kerk zaterdag en woensdag geopend. Vroedsteijn en commissievoorzitter De Valk zagen de interesse de laatste jaren toenemen. "We krijgen nu zo'n achtduizend bezoekers per jaar. Vijfentwintig vrijwilligers kunnen hen rondleiden. Vorig jaar bedachten we om de voorkant van het sacramentshuisje terug te vragen, voor een historisch nog interessantere kerk. Alle instanties gaven toestemming en ook zijn de noodzakelijke vergunningen verleend. Mede door een donatie uit het VSB-fonds en particuliere giften werd het financieel haalbaar."

In september komt de voorkant dan eindelijk thuis. "In de tussentijd moeten we nog wel voorbereidingen treffen. Zo is de vloer tijdens de restauratie verhoogd om verwarming aan te kunnen leggen. Die moet nu weer uitgediept worden voor het sacramentshuisje. Het orgel moet dan natuurlijk stofdicht ingepakt worden."

Meer berichten