Medewerkers en cliënten samen. FOTO: Peter de Jong
Medewerkers en cliënten samen. FOTO: Peter de Jong (Foto: Peter de Jong)

Het steunpunt als sociaal vangnet

door Nik Mandemakers

Dag in dag uit verricht het Vluchtelingensteunpunt Groene Hart waardevol werk. De stichting begeleidt statushouders in de eerste twee jaar van hun nieuwe leven in Woerden. Vanaf het moment dat een huis wordt toegewezen, tot aan het moment dat mensen op eigen voeten moeten staan. Het steunpunt staat ze bij. Een periode waarin hoge bergen beklommen moeten worden, om vervolgens zelfstandig als Nederlander te functioneren. Een greep uit twee werkdagen van de organisatie. Hoe zorgt het steunpunt voor zelfredzaamheid bij de vluchtelingen?

Twee jaar de tijd om zelfredzaam te worden, maar hoe?

Woerden - De deuren van het kantoor gaan open. Er is nog een uur de tijd om kleine taken uit te voeren voordat de eerste mensen komen. Het checken van betalingen die cliënten gedaan zouden hebben, maar ook het bijhouden van de administratie. Het zijn kleine taken die alles bij elkaar behoorlijk wat tijd vergen.

Woensdag 10:00

De voorlichting is onderdeel van een 10-wekenprogramma dat door de gemeente is geïnitieerd. Dit alles met als doelstelling om mensen die nieuw in de gemeente komen een kickstart te geven. Uiteindelijk wil iedereen hetzelfde: dat alle nieuwe inwoners zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.

De voorlichting trekt verschillende nieuwkomers aan. Een verplichting voor deze mensen die uit de monden van de medewerkers op het steunpunt te horen krijgen hoe het leven in Woerden verloopt. Normen en waarden vormen de onderwerpen van vandaag. De dialoog wordt aangegaan en daarbij zijn veel overeenkomsten te zien. Respect vindt iedereen belangrijk.

Een kamer verderop werkt Hélène Ruijgrok zich een slag in de rondte om problemen rondom gezinshereniging op te lossen. Mensen die wachten op hun familie komen bij haar terecht. Tussenpersonen worden op weg gestuurd om een handtekening in Eritrea op een Nederlands formulier te bemachtigen. Zonder handtekening, geen familie naar Nederland. De stress slaat veel mensen om het hart. Ontvoeringen bij de grens liggen op de loer.

Woensdag 13:00

's Middags bestaat ruimte voor huisbezoeken. De manier waarop de medewerkers worden verwelkomd is hartverwarmend. Eten en drinken wordt neergezet, ondanks dat de ramadan in volle gang is. Een Syriër woonachtig in de Stadspoort tracht in het Nederlands duidelijk te maken waarmee hij nog problemen heeft. De begeleider tovert een begeleidingsplan tevoorschijn en samen met de vluchteling wordt een plan voor de komende periode wordt opgesteld.

Echter, de Stadspoort vormt een troosteloze omgeving. Kamers met afmetingen die nog kleiner zijn dan de gemiddelde studentenkamer. Daar worden de mensen geplaatst die wachten op hun gezinshereniging, maar ook mensen die dit niet hebben aangevraagd. Des te gelukkiger zijn de mensen wanneer het gezin overkomt. Een hereniging waarop men tijden heeft gehoopt.

Rond de klok van vijf uur trekt iedereen richting huis. De dag zit er weer op, maar morgen wachten weer verschillende uitdagingen om mee aan de slag te gaan. Logge organisaties kunnen voor de nodige frustraties zorgen, maar uiteindelijk zoekt iedereen naar oplossingen. Vaste krachten, stagiaires en vrijwilligers. Een mooi team.

Donderdag 09:30

Om goed in beeld te houden hoe het er voor staat met verschillende cliënten, wordt elke donderdagochtend een overleg gehouden. Mensen worden besproken om met elkaar de begeleiding te kunnen optimaliseren. Voorgezeten door Sanne Koers, de begeleider van stagiaires en vrijwilligers, worden verschillende tips uitgewisseld.

Gretig wordt verder gewerkt aan de plannen die met de cliënt worden opgesteld. Ontwikkeling voor de cliënt, maar ook voor de stagiairs.

Net heeft de organisatie een verhuizing achter de rug. De overkant vormt het nieuwe onderkomen voor de komende periode. Administratief medewerker Robina Zuijdervliet plande de gebeurtenis en inmiddels draait het team weer op volle toeren. Papieren dossiers liggen in haar kast om opnieuw geordend te worden. Wachtend op de rechtmatige eigenaar.

Donderdag 13:00

Terwijl de woensdag gekenmerkt wordt door afspraken en de voorlichting, staat de donderdag in het teken van het spreekuur. Mensen stellen hun meest prangende vragen die voor Nederlanders gesneden koek zijn, maar voor deze mensen grote problemen kunnen veroorzaken. Denk aan dingen zoals een brief van de tandarts waarin een afspraakbevestiging staat.

Het zijn voor Nederlanders basale dingen waaraan de nieuwkomers moeten wennen. Alles loopt bijvoorbeeld via afspraken, terwijl dat in Syrië of Eritrea helemaal niet vanzelfsprekend was. De complexiteit van de Nederlandse samenleving maakt het integreren niet makkelijker. De bureaucratie verplicht het steunpunt tot het invullen van veel verschillende formulieren.

Het is een zoete inval. Een middag waarop alles samenkomt. Stagiairs, vrijwilligers en tolken doen er alles aan om de vragen van de mensen zo goed mogelijk te beantwoorden. Tolken die ook cliënt zijn, maar die geen intensieve hulp meer nodig hebben. Mensen die goed op weg zijn binnen hun avontuur dat integratie heet.

Mensen die hun reis zijn begonnen in Syrië of Eritrea, maar pas in Nederland beginnen met hun grootste uitdaging. Het steunpunt vormt de reisleider die het pad plaveit en na verloop van tijd uit beeld verdwijnt. Een onzekere tijd breekt aan.

Meer berichten