Foto:

Kunst in de Openbare Ruimte

Stadsmuseum Woerden

Kind met uitgestrekte hand (1973)

Naam kunstwerk: Kind met uitgestrekte hand (1973). Locatie: Plantsoenstrook Kloosterweg, Harmelen. Kunstenaar: Kees van der Laan

Harmelen - Het komt zelden voor dat bij een beeld in de openbare ruimte niet bekend is wat de naam van de kunstenaar is en ter gelegenheid waarvan en wanneer het werk is geplaatst. Bij het beeld Kind met uitgestrekte hand dat in Harmelen bij de Hervormde kerk staat, ontbrak iedere verwijzing. In zo'n situatie gaan de medewerkers van KIOR op onderzoek uit. De gemeente Woerden die het beeld lange tijd onder haar beheer heeft gehad, heeft het KIOR-team niet verder geholpen maar gelukkig wist men bij de Historische Vereniging Harmelen te vertellen dat het beeld geschonken is door de Rabobank, vermoedelijk in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Oud inwoners van Harmelen weten soms ook veel, zoals de heer Carl Siegert, die naast goede informatie ook nog een aantal foto's van de plaatsing van het kunstwerk had. Een voormalig medewerker van de Rabobank wist op grond van oude aantekeningen mee te delen dat het ging om de Rotterdamse kunstenaar Kees van der Laan, dat het kind de toekomst voorstelt en de duif, die oorspronkelijk op de hand zat, de vrede.

Volgens hem is het kunstwerk in 1973 door de Rabobank geschonken aan de gemeente Harmelen bij de opening van het nieuwe bankgebouw en bij de herinrichting van het stratenplan rondom de kerk. Kees van der Laan was een veelzijdige Rotterdamse kunstenaar die leefde van 1903 tot 1983. Naast beeldhouwer was hij een zeer verdienstelijk schilder. Hij was een autodidact die weliswaar enkele maanden aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam heeft doorgebracht, maar zijn eigen stijl vermoedelijk in Parijs ontwikkelde waar hij enkele jaren verbleef. Voor zover bekend staat er in Woerden en omstreken maar één beeld van hem. De oorspronkelijke plek van het beeld was tegenover de ingang van de kerk. Bij een tweede herinrichting van het plein rondom de kerk is het beeld verplaatst en op die plek staat nu het monument voor Cor van Bemmel. Kind met uitgestrekte hand is ten opzichte van de vorige plek 180°gedraaid en staat nu in de groenstrook bij de Kloosterweg.

Het is een figuratief beeld van een kind dat zijn rechterarm naar voren strekt en de rechterhand open houdt. De linkerarm wordt tegen het lichaam gehouden en de linkerhand houdt een platte schijf vast. Het gezicht, de handen, de kleding en het haar zijn realistisch weergegeven. Het beeld is 130 cm hoog en staat op een sokkel dat weer op een muurtje staat. Een krantenartikel van 1973 vermeldt dat het om een jongen gaat, maar gezien de kleding, het haar en het gezicht zou het ook een meisje kunnen zijn. Het beeld maakt deel uit van de kerncollectie van kunst in de openbare ruimte en het Stadsmuseum heeft de plicht voor deze beelden te zorgen. Herstel en onderhoud zijn bij dit kunstwerk hard nodig: Een hand is beschadigd en de duif die het kind oorspronkelijk vasthield is verdwenen. Omdat de duif al vaker is verdwenen, mogelijk als gevolg van vandalisme, wordt er wellicht voor een kunststof replica gekozen. Een andere optie is de beschadiging niet te herstellen en de verdwenen duif onderdeel te maken van de geschiedenis van het beeld.

Meer berichten