Veiligheid niet te garanderen tijdens Harleydag

De organisatie Harleydag Woerden krijgt definitief geen vergunning voor het houden van hun jaarlijks evenement, zo heeft de burgemeester van Woerden besloten.

Woerden - Door het geplande evenement dreigt de openbare orde in gevaar te komen en kan de veiligheid wanneer zich een geweldsincident voordoet, onvoldoende worden gegarandeerd. Het verbieden van OMG Satudarah, de verbondenheid van de organisatie met deze OMG, de onrust binnen Woerden rond de verschillende motorclubs en de landelijke nieuwsberichten over motorclubs met linken met Woerden, maken dat er te veel risico is op (gewelds) incidenten tijdens dit evenement. Bij een mogelijke confrontatie tussen verschillende motorclubs is de veiligheid van de bezoekers niet gegarandeerd. Ook verleent de burgemeester, in navolging van het beleid van het Openbaar Ministerie geen medewerking aan een evenement waar Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) zich kunnen manifesteren.


Gezien de banden tussen verschillende motorclubs en een aantal incidenten in Woerden waarbij leden van motorclubs betrokken zijn, sluit de gemeente gewelddadige confrontaties tijdens het evenement niet uit. De gemeente en politie achten deze kans reëel. Dit risico vraagt om een extreem hoge reservering van politie-inzet tijdens dit evenement.

 

Dat er in het verleden geen incidenten zijn voorgevallen, is geen garantie dat dit ook nu weer het geval zal zijn. Het beeld rond OMG's is veranderd en daarmee staat ook de Harleydag Woerden in een ander daglicht. Er zijn banden tussen de organisatie van de Harleydag en OMG Satudarah. De leiding van de stichting Harleydag bestaat grotendeels uit leden van mc Scamps. Mc Scamps is een supportclub van OMG Satudarah. Zij erkent dit feit en neemt daar geen afstand van. In het verleden was de aanwezigheid van Satudarah geen discussiepunt. Nu Satudarah door de rechter verboden is, ligt dit anders. Het aanbod van de organisatie om deze motorclub niet uit te nodigen, biedt onvoldoende garantie dat leden van deze motorclub daadwerkelijk wegblijven.

Het veiligheidsplan van de organisatie, zoals dat is beschreven in de vergunningaanvraag, biedt onvoldoende waarborg om effectief op te kunnen treden in geval van gewelddadige incidenten. Ook in eerdere jaren was het geringe aantal professionele beveiligers dat is gecontracteerd bij dit evenement een discussiepunt bij de vergunningverlening. De aanvrager geeft bovendien zelf aan dat een beveiliger geen kans maakt bij onregelmatigheden tussen motorclubs.

Harleydag Woerden heeft een grote aantrekkingskracht op leden van zogenaamde OMG's, motorclubs die in verband gebracht worden met intimidatie, geweld en criminaliteit. Het open karakter van het evenement brengt risico's met zich mee. In navolging van het beleid van het OM, wil de gemeente OMG's geen podium bieden.

Pas nadat advies is ingewonnen bij de veiligheidsregio Utrecht en de Politie en nadat de zienswijze van de aanvrager zijn overwogen, is de gemeente tot een definitief besluit gekomen. Het staat de organisatie Harleydag Woerden vrij om dit besluit via de rechter aan te vechten.

Een groot aantal jaren hebben bezoekers van de Harleydag Woerdenkunnen genieten. De omstandigheden zijn echter zodanig veranderd dat een evenement als dit niet meer kan. Het is jammer dat de echte liefhebber van Harley Davidson dit evenement nu moet missen.

Meer berichten