Ed Bulder namens directeur Stefan van Dijk (Bemog Projektontwikkeling B.V.) en wethouder Tymon de Weger (gemeente Woerden) onderteken de koop-realisatieovereenkomst.
Ed Bulder namens directeur Stefan van Dijk (Bemog Projektontwikkeling B.V.) en wethouder Tymon de Weger (gemeente Woerden) onderteken de koop-realisatieovereenkomst. (Foto: Alex de Kuijper)

Woningbouw Jan Steenstraat komt snel dichterbij

De bouw van 33 nieuwe woningen op de voormalige locatie van de Willem Alexanderschool aan de Jan Steenstraat in Woerden laat niet lang meer op zich wachten. Op 27 juni tekenden Ed Bulder namens directeur Stefan van Dijk (Bemog Projektontwikkeling B.V.) en wethouder Tymon de Weger (gemeente Woerden) de koop-realisatieovereenkomst.

Het gaat om 22 koopwoningen (middelduur/duur) en 11 huurappartementen (middelduur). Alle woningen zijn gasloos en nul-op-de-meter. Zodra de omgevingsvergunning is verleend en de aannemer zijn voorbereidingen heeft getroffen, kan de bouw van start. De oplevering van de woningen is te verwachten eind 2019.


Het afgelopen halfjaar hebben Bemog en de gemeente het plan 'Het Schildersgilde' uitgewerkt en een ontwerp gemaakt voor de buitenruimte. Daarbij is ook de omgeving betrokken. Zo wordt het naastgelegen basketbalveld aangepast en een voetpad doorgetrokken langs het water. De reacties vanuit de buurt waren positief, er zijn dan ook geen bezwaren ingediend. Inmiddels is de omgevingsvergunning aangevraagd en de woningen zijn recent in de verkoop gegaan.


Directeur Stefan van Dijk: "Uiteraard zijn wij blij dat met ons mooie plan 'Het Schildersgilde', Bemog een bijdrage kan bieden aan de woningzoekenden in de gemeente Woerden. Ons ontwikkelingsteam heeft in nauwe samenwerking met de gemeente en de bouwkundig aannemer Radix & Veerman het bouwplan verder uitgewerkt. Wij zijn van mening dat dit gevarieerde plan een goede aanvulling is op de woonwensen in de wijk en de gemeente Woerden in zijn totaliteit. Dit plan is in alle facetten door o.a. gasloos en energiezuinigheid goed gericht op de toekomst. Kortom, een prachtig plan."


Wethouder Tymon de Weger (ruimtelijke ontwikkeling): "Woerden heeft dringend nieuwe woningen nodig. Woningbouw is dan ook een van de speerpunten van dit college. Ik ben blij dat er in de Jan Steenstraat al zo snel gebouwd kan worden. Dat is goed nieuws voor de woningzoekenden die graag in het Schilderskwartier willen wonen, maar ook voor degenen die straks kunnen verhuizen naar een woning die hierdoor elders in Woerden vrijkomt. Dat de woningen nul-op-de-meter en gasloos zijn, maakt ze duurzaam en daarmee extra aantrekkelijk."


Hoge ogen
Het plan van Bemog kwam bij de selectie als beste uit de bus. Het biedt een variatie aan woningtypen waar veel behoefte aan is. Ook stedenbouwkundig, architectonisch en qua duurzaamheid scoorde het hoge ogen. De monumentale eik wordt behouden.

Meer berichten