Na 10 mooie jaren komt er een einde aan de activiteiten van stichting Romeins Schip Woerden.
Na 10 mooie jaren komt er een einde aan de activiteiten van stichting Romeins Schip Woerden. (Foto: Alex de Kuijper)

Stichting Romeins Schip Woerden stopt na seizoen 2018

Na 10 mooie jaren komt er een einde aan de activiteiten van stichting Romeins Schip Woerden. Want de intensieve zoektocht naar continuïteit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.

Er is veel overlegd met partijen in en buiten Woerden, met als uitgangspunt dat er in de loop van het seizoen 2018 duidelijkheid moest zijn over de haalbaarheid van een doorstart in Woerden. Dit in verband met de noodzakelijk geachte inwerkperiode van een nieuwe ploeg tijdens het actieve seizoen. Net als een aantal andere vrijwilligersorganisaties in het Groene Hart kampt ook RSW al jaren met een iets teruglopend aantal vrijwilligers en vergrijzing. Alle pogingen van het bestuur om die trend te keren, brachten helaas niet het beoogde resultaat. En met het aangekondigde vertrek van dat bestuur eind 2018 is de situatie er niet beter op geworden.

Daarnaast werd de laatste jaren steeds duidelijker dat de kwaliteit van de eikenhouten schepen harder dan verwacht achteruitging. Niet in de laatste plaats door het ontbreken van een overkapping over de Per Mare ad Laurium en de Fiducia, nodig om de invloed van zon, regen en afvallend blad tot een minimum te beperken. Dat het RSW bestuur daardoor, uitgerekend in een periode van politieke instabiliteit, op zoek moest naar garanties dat die overkapping er binnen afzienbare tijd zou mogen komen, kwam heel slecht uit en leidde niet tot enig resultaat.

Knoop doorgehakt

Inmiddels is RSW halverwege het seizoen 2018, dat eind september afloopt. En hoewel de resultaten dit jaar weer meevallen, zowel in aantallen gasten als omzet, en de stichting straks dus kan terugkijken op een geslaagd seizoen, is er voor de gesignaleerde problemen in Woerden geen oplossing gevonden. Daarom is de knoop nu doorgehakt en is besloten dat het seizoen 2018 het laatste seizoen van RSW wordt. Uiteraard hadden velen, waaronder de vrijwilligers van RSW en het gemeentebestuur, het graag anders gezien.

Gepaste trots

De vrijwilligers van RSW kunnen met gepaste trots terugkijken op 10 mooie jaren. Tien jaren waarin van alles is gebeurd en van alles is aangepast en verbeterd; denk aan de verkrijging in 2013 van de Fiducia, de inbouw van elektromotoren in beide schepen en vorig jaar de nieuwe bankjes in de Per Mare ad Laurium. Maar vooral jaren waarin heel veel enthousiaste en tevreden mensen bij RSW te gast zijn geweest. Nu is het aan anderen om dat geluid ook in de toekomst en op een andere plek te laten horen. Daarom wordt voor de schepen een alternatieve oplossing gezocht en zal de stichting zich tegen het einde van dit jaar opheffen.

Alternatieve oplossing

Hoe die alternatieve oplossing eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. Maar de gesprekken die vertegenwoordigers van RSW voeren met een initiatiefgroep in Utrecht zijn hoopgevend. Dat is minder gek dan het op het eerste gezicht lijkt. De Per Mare ad Laurium en de Fiducia zijn immers reconstructies van resp. De Meern 1 en De Meern 6, Romeinse schepen waarvan de restanten in Leidsche Rijn, Utrecht, zijn opgegraven. Dus na 10 jaar 'Woerden' komen de schepen in dat geval terug in de eigen omgeving.

Meer berichten