Zolang de droogte aanhoudt, controleren de dijkwachten minimaal twee keer per week de dijken op scheuren en verzakkingen.
Zolang de droogte aanhoudt, controleren de dijkwachten minimaal twee keer per week de dijken op scheuren en verzakkingen. (Foto: Edith Op de Woerd-Hendriks)

Aanhoudende droogte noodzaakt tot dijkinspectie

De droogte in Nederland houdt aan. Dat is voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aanleiding om 60 kilometer klei-op-veen-dijken in onder meer Waarder en Woerden te inspecteren.

Woerden - In de afgelopen week zijn de dijken die liggen langs de Enkele en Dubbele Wiericke, de Grecht, de Geer, de Ziende en de grote Heicop geïnspecteerd. De voorlopige conclusie is dat de dijken er netjes bij liggen.

Crisismanager Mariël Nieuwenhuis van het Hoogheemraadschap: "Bij een neerslagtekort van circa 175 mm worden dijkwachten ingeschakeld om de regionale keringen te controleren op scheuren en verzakkingen". De dijkwachten van de Stichtse Rijnlanden zijn medewerkers die normaal een kantoorfunctie hebben of muskusrattenvanger zijn.

"De dijkwachten worden in teams van twee personen op pad gestuurd om met eigen ogen de dijken te inspecteren. Eventuele schade aan of vervorming van de dijken wordt direct doorgegeven aan het commandocentrum, tijdelijk gevestigd bij de rioolwaterzuivering in Woerden."

Twee keer per week

Zolang de droogte aanhoudt, worden de dijken minimaal twee keer per week gemonitord.

Beregening

Het waterschap is vorige week ook begonnen met het preventief beregenen van de dijken. Nieuwenhuis: "De ervaring van voorgaande droge jaren met beregening leert, dat zo wordt voorkomen dat scheuren groter worden en er meer scheuren ontstaan. En dit voorkomt weer kostbaar onderhoud in het najaar".

Waterpeil

Op dit moment zijn er geen problemen met de waterkwantiteit. Het waterschap weet voldoende water in sloten en kanalen te krijgen en te houden. Via de Lek kan nog voldoende water worden ingelaten, dus problemen met de hoeveelheid water worden niet verwacht.

Meer berichten