Michael Stallvord, Nicola Lens van Rijn en Johan Smith zijn de initiatiefnemers van het nieuwe Wijkplatform Molenvliet. "We willen vooral faciliteren."
Michael Stallvord, Nicola Lens van Rijn en Johan Smith zijn de initiatiefnemers van het nieuwe Wijkplatform Molenvliet. "We willen vooral faciliteren." (Foto: Winny van Rij)

Molenvliet heeft eindelijk weer een eigen actief wijkplatform

Na vier jaar niets sloegen een paar initiatiefnemers de handen ineen met een heel nieuw wijkplatform tot gevolg. "De gemeente heeft Molenvliet als een pilotwijk aangewezen voor gebiedsgericht werken," vertelt Michael Stallvord. "Dat betekent dat de wijkambtenaar extra uren kan besteden, een mooie steun in onze rug."

door Winny van Rij

Woerden - Bij een startbijeenkomst op 17 maart ontmoette Michael wijkgenoten Nicola Lens van Rijn en Johan Smith. "Ik liep al met ideeën rond," zegt Johan. "Dus dit kwam op het juiste moment. We willen vooral de krachten in de wijk bundelen, kijken wat er al is, hoe we dit kunnen versterken en letterlijk een platform bieden aan allerlei initiatieven en activiteiten." "Faciliterend bezig zijn," vervolgt Michael. De actieve groep inwoners bestaat nu uit 20 enthousiaste mensen.

Werkgroepen

Ze ontwikkelden een conceptvisie. "Op slechts een A4-tje," zegt Nicola. "Het moet toegankelijk zijn en we willen vooral aan de slag." Ze kozen voor een structuur met werkgroepen. Johan: "We zijn bij andere wijk- en buurtplatforms geweest, hebben daar gehoord wat wel en niet werkt." Zo zijn er de werkgroepen Veiligheid en Verkeer; Duurzaamheid en Gezondheid; Sociaal Domein, onderwerpen van de lange adem. Nicola: "We hebben ook twee werkgroepen die juist nu volop actief zijn: Communicatie en Activiteiten."
De communicatie ging tot nu toe vooral online. Nicola: "We hebben al 350 volgers op Facebook, die net als wij veel activiteiten delen. Zo raken we steeds bekender." Ze leren mensen en initiatieven kennen via bijvoorbeeld gesprekken met beroepskrachten in de wijk. "Zoals politie, woningbouw, verpleegkundige, de aannemer die onderhoud doet," licht Michael toe. "Ook om mensen goed te kunnen doorverwijzen." Nicola: "We zorgen ervoor dat we op veel meer plekken zichtbaar zijn door daar iets op te hangen of aan te kondigen. We willen goed bereikbaar zijn. Na de zomer gaan we flyeren, proberen dan ook de oudere mensen te bereiken." Het wijkplatform zal ook duidelijk zichtbaar zijn tijdens het feest van het winkelcentrum dat in september 35 jaar bestaat." We hebben de winkeliersvereniging benaderd. Zij zijn erg enthousiast, willen graag dat we bij elkaar aansluiten," vertelt Johan. "We krijgen een kraam en gaan mee in de speciale advertentie, de vergunning is geregeld."

Meer berichten