Verschillende partijen moeten samenwerken om het veenweidegebied leefbaar en gezond te houden.
Verschillende partijen moeten samenwerken om het veenweidegebied leefbaar en gezond te houden. (Foto: )

Samenwerken voor 'Beweging in het veen'

Om het veenweidengebied leefbaar en (economisch) gezond te houden is dringend actie nodig. Samen met de ondernemers en gebruikers van het gebied zoeken de provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Woerden samen naar mogelijke oplossingen voor het probleem van bodemdaling en zwaar landbouwverkeer op de vaak smalle wegen.

Woerden - Alleen door intensief samen te werken kan het buitengebied echt toekomstbestendig worden gemaakt. Afgelopen donderdag 6 september zochten ondernemers, gebruikers van het gebied en bestuurders elkaar op. Door met elkaar in gesprek te gaan komen zij tot vernieuwende oplossingen. De kunst is om een goed evenwicht te vinden tussen economische belangen en maatschappelijke opgaven. Zo is bijvoorbeeld zwaar landbouwverkeer nodig voor de agrarische bedrijven in het gebied, maar vormt het een veiligheidsrisico voor fietsers. Voor het veenweidengebied is het van belang om te zoeken naar duurzame oplossingen voor infrastructuur en energie, landbouw en waterbeheer, bodemdaling en klimaatverandering. Daarbij moeten we ook blijven werken aan het behoud van het landschap, mogelijkheden voor recreatie en de biodiversiteit.

 

 

Meer berichten