Muzikale medewerking is er van het duo 'AQUARIUM', uit Den Haag, bestaande uit Maartje Duivenvoorden en Anneroos Schoeman.
Muzikale medewerking is er van het duo 'AQUARIUM', uit Den Haag, bestaande uit Maartje Duivenvoorden en Anneroos Schoeman. (Foto: )

Eerste regenboogdienst in de Petruskerk in Woerden

Zondagavond 7 oktober wordt er voor het eerst in Woerden een regenboogdienst gehouden. De dienst begint om 18.30 uur in de Petruskerk. In deze dienst willen de gezamenlijke kerken duidelijk maken dat iedereen welkom is in de kerk, onafhankelijk van seksuele geaardheid of gender.

Woerden - Thema van de viering is 'Jij mag zijn zoals je bent', met als ondertitel 'een briefje van God'. Kees Bruggeman bespeelt het orgel en vooral de piano. Muzikale medewerking is er verder van het duo 'AQUARIUM', uit Den Haag, bestaande uit Maartje Duivenvoorden en Anneroos Schoeman. In de dienst zijn ook een aantal zeer persoonlijke getuigenissen van direct betrokkenen te horen 'met een lach en een traan'. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een bakje koffie. De dienst maakt deel uit van een reeks activiteiten die later in de week van 7 oktober zullen plaatsvinden.

In meer plaatsen in Nederland zijn in de afgelopen decennia zogenaamde 'roze diensten' geweest. De Woerdense regenboogdienst wijkt daar op twee punten van af. In de eerste plaats is bewust gekozen voor een andere naam. De dienst is niet alleen voor homoseksuele mensen, maar bijvoorbeeld ook voor mensen die te maken hebben met genderdysforie en eigenlijk voor iedereen. De opzet is daarmee zichtbaar wat breder.

De tweede bijzonderheid is dat deze dienst gewoon plaats vindt als reguliere dienst op een gewoon tijdstip en niet apart op een andere dag in de week. Hiermee willen de organisatoren ook duidelijk maken dat er geen sprake is van een aparte groep in onze samenleving, maar dat alle mensen samen leven van Gods genade onder zijn regenboog. Het beeld van de ark uit het verhaal van Noach uit Genesis waaruit in deze dienst ook gelezen wordt onderstreept dit. De regenboog staat er als teken van Gods Verbond met heel zijn schepping.

Meer berichten