Foto: Marieke Markus

Ode

De Woerdensche Column door Junior Brandenburg

Na een geval van ernstige writers block, een ervaring die in de afgelopen jaren als columnist nog maar zelden ben tegengekomen, ging ik naarstig op zoek naar inspiratie. En al zoekende kwam ik tot een wonderlijk inzicht. Namelijk dat de andere kernen van de gemeente Woerden, te weten Harmelen, Kamerik en Zegveld, er verdraaid bekaaid van af zijn gekomen. Niet zo zeer in het dagelijks leven of inzake gemeentelijke aandacht of bestedingen, al zal dat vast wel eens anders worden gevoeld, maar wel op het gebied van mijn schrijfsels.

En als je constateert dat zelfs Oudewater meer aandacht heeft gekregen, dan lijkt het alsof er weinig liefde en aandacht is voor wat zich in den ommelanden van de naamgevende gemeente afspeelt.

Maar niets is minder waar. Geografisch gezien mogen Woerden en de andere kernen dan weliswaar gescheiden zijn door water, weilanden, knelpunten en dodelijke provinciale wegen, maar gebroederlijk wordt er gezamenlijk genesteld in de Noordwestelijke kromming van de A12.

Dat gebroederlijke is er niet vanzelf gekomen. Kern voor kern heeft men zich met hand en tand verzet tegen de gemeentelijke herindelingsdrang van het Rijk. Maar zie, na verstrijken van diverse decennia is het dan toch relatieve pais en vree. De kernen liggen er, voorlopig, nog landelijk bij en zijn niet opgeslokt door een uitdijend Woerden.

En wat nog veel leuker is, is het feit dat wat zich in de drie Kerkdorpen afspeelt, zeer regelmatig als inspirerend voorbeeld dient. Denk aan het dynamische verenigingsleven, de sterke politieke betrokkenheid, de saamhorigheid en inspirerende projecten.

In het kader van Expeditie de Verbinding heb ik de gehele gemeente rondgetourd en het blijkt waar. Op wijk en op dorpsniveau is er in de gemeente een zeer vruchtbare bodem voor samenwerking en oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het succes van het Buurthuis Harmelen en de impact van de Sleutelclub. Maar ook hoe de persoonlijke aanpak van de BOA in Harmelen het veilige gevoel van de oude dorpsagent laat herleven. En niet te vergeten hoe de lokale sportclubs verbinden en inspireren tot heel veel vrijwilligerswerk.

De inspiratie voor een berg nieuwe columns bleek dus gelukkig niet te ver weg. Maar daar kan ik niet aan beginnen zonder eerst door het stof te gaan en beterschap te beloven. Zodoende alvast de bovenstaande bescheiden ode.

Meer berichten