Foto: Winny van Rij

Marianne Paas brengt verbinding

HET GESPREK

door Winny van Rij

Op zondag 2 december neemt dominee Marianne Paas afscheid van de Opstandingskerk aan de Wilhelminaweg en van Woerden. Ze gaat terug naar haar roots in Drenthe en laat vol vertrouwen een kerkgemeenschap achter die weer in verbinding is. "Bij mijn aanstelling was dat de grote opdracht."

Woerden - Paas werkte de afgelopen vier jaar hard aan een vitale en levendige gemeente. "Toen ik begon was deze kerk vijf jaar zonder voorganger en dan is het moeilijk de vitaliteit er in te houden." Tijdens een van haar eerste kennismakingsactiviteiten liet ze gemeenteleden woorden opschrijven. "Hun verwachtingen van mij als nieuwe predikant. Het woord verbinding sprong eruit."

Moderniseren

Dat die verbinding stevig is blijkt wel uit de op handen zijnde verbouwing. "We groeien, hebben ruimte nodig voor alle kinderen die naar de crèche gaan en jongeren naar de kindernevendienst. Ik heb voor het eerst in een gemeente meer kinderen gedoopt dan uitvaarten begeleid." Boven komt een zaaltje bij en alles wordt opgeknapt en voorzien van moderne apparatuur." Op termijn pakt de kerk ook de buitenkant en de buitenruimte aan. "Meer open zijn richting de Woerdense samenleving." Hierin zocht ze ook verbinding.

Open gemeente

"De kerk weer openstellen tijdens Koeiemart voor warmte, koffie, toiletbezoek." Statushouders opnemen. "Samen wandelen en onze startzondag bezoeken." Het Kerstwandeltheater op de laatste koopavond voor Kerst was een enorm succes. "Twee jaar achtereen rond de 1000 bezoekers. Wel veel werk, organiseren we het pas volgend jaar weer." Samen met het kerkbestuur en vele actieve gemeenteleden zorgde Paas voor een open gemeente. "Dat is ook onze roeping. Dienstbaar zijn naar de samenleving op een vriendelijke en prettige manier. De regenboogvlag hing ook hier tijdens de Regenboogweek en zo hoort het ook te zijn."

Ze vertrekt misschien wel wat vroeg uit Woerden. "We wilden ooit terug. De mogelijkheid deed zich voor en het speelt mee dat mijn moeder er sinds kort alleen voor staat in Assen." Ze laat een krachtige gemeente achter maar ook gemeenteleden, mensen die ze gaat missen, waar ze vanuit de bestuurlijke kring en in pastoraal contact mee optrok. "Ik vind het lastig mensen achter te laten die in een moeilijk traject zitten." Ze zal ook de collegiale samenwerking met Joost Schelling missen. "Een leuke en fijne collega."

Platteland

Een directe collega heeft ze straks helemaal niet meer in de kleine gemeente Pesse, nabij het Drentse Hoogeveen. "In deze stad bracht ik mijn jeugd door, dus ik herken vele namen en plekken." De Protestantse Gemeente Pesse omvat drie kleine dorpen. "Heel anders dan in Woerden. Het is meer een plattelandsgemeente, die van twee naar een kerkgebouw gaat." Ze gaat dus opnieuw aan verbinding werken.

Meer berichten