Foto: Liesbeth Dinnissen

"Klaar zijn voor 60.000 inwoners"

HET GESPREK

Burgemeester Victor Molkenboer kijkt tevreden terug op de afgelopen zes en zelfs tien jaar. "Degenen die toen zorgden voor de herinrichting van het Kerkplein en de parkeergarage hebben moed getoond. Dat betaalt zich uit, het centrum is enorm opgebloeid." Dat was de eerste schaalsprong. "We staan nu aan de vooravond van de tweede schaalsprong."

door Winny van Rij

Woerden - En die sprong heeft te maken met het op peil brengen van het voorzieningenniveau om op eigen kracht tot een aantal van 60.000 inwoners te groeien. Dat is echt nodig volgens Molkenboer. "Als we niets doen, teert Woerden in en dat gaat ten koste van de voorzieningen."

Dat betekent bijvoorbeeld dat er nog 3.500 tot 4.000 woningen bij moeten komen en een groot gedeelte hiervan zal te vinden zijn in Middelland-Noord. "Op de FNV locatie komen allemaal woningen, net als op de plek van het oude Fortis gebouw naast de bowlingbaan. Het gebied ten zuiden van het station wordt ontwikkeld tot de Poort van Woerden met parkeren en voorzieningen dat doorloopt langs het spoor achter de oude Minkema." Uiteindelijk loopt dat over in de nieuwbouw op de locatie Snellerpoort.

Schuifruimte

Nieuwe woningen en groeien tot 60.000 inwoners is mooi maar de werkgelegenheid is hierbij dan van enorm belang. Twee weken geleden maakte het college bekend dat zij drie locaties gaat onderzoeken als schuifruimte voor bedrijven. "Hier zit het bedrijfsleven al heel lang op te wachten." Het komende halfjaar wordt onderzocht of deze locaties haalbaar zijn: Burgemeester van Zwietenweg, langs de nieuwe Zuidelijke randweg, De Voortuin II, naast de op- en afritten van de A12 en Putkop III.

Woerden West

Daarmee hangt verkeersafwikkeling samen. "We bekijken hoe we Snellerpoort beter kunnen ontsluiten met een Oostelijke randweg, Woerden West gaat eindelijk in uitvoering, in het eerste kwartaal van 2019 wordt helder waar de brug over de Oude Rijn komt te liggen." Woerden moet nog beter bereikbaar worden voor zowel werkenden als toeristen. "Op dat laatste gebied doen we het al goed, het toerisme is enorm toegenomen met bijvoorbeeld de 18 zomerse kaasmarkten."

Gelukkig krijgen de eigen inwoners ook volop aandacht met gebiedsgericht werken. "In Harmelen en Molenvliet loopt een pilot met een gebiedsmanager die voor dorp of wijk bekijkt waar de behoefte ligt aan zorg, sociale zaken, veiligheid, huisvesting, inrichting woonomgeving." Onze burgervader verwacht zo meer achter de voordeur bij inwoners te komen. "Om beter te kunnen inspelen op wat er leeft." Hoewel de pilot al een jaar loopt, is er nog niets concreets te melden. "We zijn in de opstartfase."

Spilfunctie

De functie van burgemeester is mensen bij elkaar brengen. "Zaken overbruggen, processen aansturen en een rol in de regio innemen." Daarin is Woerden steeds meer een spil geworden. "We zijn actief in de regio Alphen, Gouda, Woerden, met Groene Hart Werkt, in de U10, en krijgen provinciale en landelijke subsidie voor het project bodemdaling. We zorgen dat we regionale ontwikkelingen volgen en bekijken in hoeverre we hierin een rol kunnen spelen." Molkenboer kijkt enthousiast vooruit naar de komende zes jaar. "Ik heb het hier echt naar mijn zin."

Meer berichten