Op de Jan de Bakkerschool namen leerlingen afscheid van directeur Ton Schaik.
Op de Jan de Bakkerschool namen leerlingen afscheid van directeur Ton Schaik. (Foto: )

Afscheidsfeest directeur Jan de Bakkerschool

Meester (Ton) Schalk is bijna 25 jaar directeur geweest op de Jan de Bakkerschool. Dat wilden ze op de school niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom is hij donderdag 20 december feestelijk onthaald door alle leerlingen van de school.

Woerden - Na de ontvangst op school zijn er allerlei feestelijke activiteiten georganiseerd voor en door de kinderen. Op een ludieke manier worden er een aantal persoonlijke kenmerken van de meester naar voren gebracht. In de tijd dat Ton Schalk directeur was, heeft hij samen de leerkrachten van de Jan de Bakkerschool een goede en fijne school weten te maken. Zomaar een paar voorbeelden van zijn 'wapenfeiten'.

De grootste ontwikkeling in de school is de invoering van het onderwijsconcept 'Zwols Model'. Het 'Zwols Model' legt de basis voor onder andere activerend lesgeven, effectieve instructie, pedagogisch klimaat, differentiatie en zelfstandig werken. Deze vorm van lesgeven draagt bij aan de missie van de school: 'Worden wie je zijn mag'. Het normale schoolwerk richt zich met name op het 'hoofd' van de leerlingen. Om naast het 'hoofd' ook 'hart' en 'handen' aan te spreken, werken de leerkrachten minimaal twee keer per jaar met de kinderen aan een betekenisvol thema. Dan gaan de kinderen in groepsverband met een thema aan de slag, dat meerdere vakken tegelijk omvat en waarbij hun praktische vaardigheden aangesproken worden. Meester Schalk is nauw bij deze ontwikkeling betrokken geweest.

Kernwaarden

Een speerpunt van de school is het pedagogisch klimaat. In de lokalen en in elke gang hangt een boom met daarin vijf appels. Elke appel staat voor een kernwaarde. Gedurende een aantal weken kleurt de kernwaarde die centraal staat blauw. Hier wordt op verschillende manieren in de klas en thuis aandacht aan besteed.

Meester Schalk gaat per 1 januari volledig aan de slag als regiomanager bij Berséba. Dit is het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband passend onderwijs, voor primair en speciaal onderwijs.

Meer berichten