Foto: Marieke Markus

Doel

Junior Brandenburg - In Woerden hebben wij soms de neiging het nagestreefde doel uit het oog te verliezen. Bijvoorbeeld als de interpretatie van het centrum-bestemmingsplan ondernemen opeens ondergeschikt maakt aan wonen. Maar recentelijk ook weer bij de discussie rond de nieuwe para-commerciële regelingen.

Even terug in de tijd. Om welke motieven dan ook, gingen clubs en verenigingen zich steeds meer gedragen als horeca. Dit zonder daarbij aan dezelfde vereisten te voldoen. Terecht werd dit geagendeerd en vastgesteld dat een sportkantine geen café is en bijvoorbeeld een clubhuis geen trouwlocatie. Gevalletje gelijk speelveld en dergelijke. Het na te streven uitgangspunt werd gelijke monniken gelijke kappen.

En voorwaar na jaren van beloften werd de para-commercie gereguleerd. Beperkte openingstijden, beperkt aantal uitzonderingen en duidelijke vereisten aan inrichting en vrijwilligers. In de praktijk is echter als snel gebleken dat niet alles dat op de hoop geveegd is ook daadwerkelijk monniken zijn, laat staan dat er kappen vergeleken kunnen worden.

Het resultaat is dat we, na jaren van subsidiekranen dichtdraaien en zelfredzaamheid propageren, ons gezonde verstand zijn verloren. Maar gelukkig wordt er gepraat en overlegd met als grote roerganger de VVD Fractie. Echter, loopt de discussie nu al een tijdje spaak. Dat komt door het monniken-uitgangspunt dat het na te streven doel, het tegengaan van verstorende en onveilige uitwassen, vertroebeld. Want het gaat feitelijk niet om monniken maar om schoenmakers. Diegene die zich bij hun leest moeten houden.
En dat maakt het eenvoudiger, want daarvan zijn er drie types in de para-commercie. Namelijk sport (gerelateerd), hobby en cultuur.

Als al deze partijen zich bij hun leest houden, is er geen vuiltje aan de lucht en wordt het beoogde doel bereikt. Dus sportclubs doen sport, hobbyclubs in groepsverband de hobby en (sociaal)culturele instellingen organiseren publieksactiviteiten. Zij zijn er dus niet als café of voor commerciële verhuur of bruiloften.

En ja, dat betekent dat K77, Babylon, De Bijn en Dezibel normaal open kunnen zijn tijdens uitgaanstijden. Dat is immers het servicewindow van hun leest. Wat dan resteert is het commitment dat we alcohol op alle plekken tegen marktconforme prijzen verkopen, ongeacht je leest of je kap.

Enkele columns geleden heb ik een stevige noot gekraakt inzake het Nachtcollege, maar hierbij hulde aan de Nachtburgemeester voor zijn bijdrage aan de discussie. Het bovenstaande vul ik daar graag op aan zodat we op heldere wijze het beoogde doel kunnen bereiken.

Meer berichten