Foto:

Professionalisering van RPL Woerden

HET GESPREK

Ruud Orsel is met tussenpozen sinds 1979 bij het RPL Woerden actief, in de tijd dat het nog een ziekenomroep was. "Ik presenteerde, draaide verzoekplaten, deed een kinderprogramma, techniek, bracht nieuws en sportberichten en hielp mee met verschillende verbouwingen." Deze van-alle-markten-thuis-man is sinds 1 februari hoofdredacteur, dat is een nieuwe vrijwilligersfunctie bij RPL Woerden.

Door: Winny van Rij

Woerden – RPL Woerden is langzaam maar zeker gegroeid. "Mensen doen van alles en dat groeit steeds verder aan, soms langs elkaar heen." Tijd om meer structuur in de organisatie te brengen die daarmee een stuk professioneler gaat worden. "Denk ook aan de intake en coachen van nieuwe medewerkers en structureel cursussen en workshops aanbieden, voorheen ging dat allemaal ad hoc." Bestuurslid en tv-maker Klaas Schuijt schuift even aan en onderschrijft wat Orsel zegt. "We hebben vier afdelingen: radio, techniek, tv en redactie waarvoor je net weer andere medewerkers nodig hebt. Belangrijk om de juiste persoon de intake te laten doen."

Nieuwsuitwisseling

De lokale omroep wil ook de hoeveelheid nieuws opvoeren en dat kan prima in samenwerking met andere lokale omroepen. "Dat gebeurt nu alleen sporadisch," licht Orsel toe. "Nieuws van Oudewater over de Heksenwaag, is dat interessant voor onze inwoners. Andersom brachten wij nieuws over de samenwerking tussen bibliotheken in beide woonplaatsen, dat we gelijk geschikt maakten voor uitzending in Oudewater." Uitgangspunt bij RPL Woerden is altijd zo objectief mogelijk nieuws brengen. "Wel een kritische inslag, vragen naar het waarom zodat het publiek zich een mening kan vormen." Voor die uitgangspunten komt een duidelijk kader. "Ook daarin gaan we verder professionaliseren."

Schaalvergroting

Het is niet voor niets dat er samenwerking op gang komt. "We staan aan de vooravond van verdere schaalvergroting met de vorming van streekomroepen waarin lokale omroepen wel hun eigen identiteit behouden." Het is zeker denkbaar dat er onderling nieuws uitgewisseld gaat worden. "Misschien gaan we wel samen een nieuwsbulletin maken." Samen cursussen organiseren biedt ook voordelen zoals in kosten. Het moeten gebieden worden van zo'n 100.000 inwoners. "Wel zo ingedeeld dat het voor inwoners voelt als een natuurlijke habitat." Hij krijgt een belangrijke taak in deze samenvoeging. "Het bestuur moet de juridische kant dichten en ik richt me meer op de inhoud en de medewerkers. Het draagvlak is er en dat moeten we goed vertalen naar de manier waarop we hieraan invulling geven."

Jong bloed

RPL Woerden heeft 70-80 vrijwilligers maar kan zeker nog nieuwe mensen gebruiken. "Graag ook jongeren," zegt Orsel. "We hebben vaak stagiaires die hier heel wat vlieguren maken, het vak leren en vervolgens als vrijwilliger blijven terwijl ze elders een baan krijgen." Dat is voor de omroep ook prettig en leerzaam. "Een van hen werkt nu bij 3FM en kan ons ook weer dingen leren." Jongeren kunnen voor de omroep ook veel betekenen op het gebied van social media. "En onderwerpen brengen die hen aanspreken. Ze kunnen hier veel leren op het gebied van interviewen, redactie, camerawerk en techniek. Een jonge impuls is zeer welkom."

Meer berichten