Foto:

Ouders en leerlingen trots op resultaat Goed

De onderwijsinspectie stelt in haar rapport van januari 2019 dat basisschool De Horizon een goede school is. Het onderwijs wordt zodanig georganiseerd dat de leerlingen eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling. In het najaar van 2012 was dat wel anders. De school kreeg het predikaat zeer zwak. Met anderhalf jaar werd een ommekeer bereikt en was de kwaliteit weer op orde. Deze week is het bovengenoemde inspectierapport gepubliceerd, een mooie afsluiting van een heftige periode.

Harmelen - Het bestuur, team en ouders zijn trots. Het bewijs ligt er, het is mogelijk om een school in korte tijd uit het slop te trekken. De invoering van een duidelijk onderwijsconcept en het betrekken van de ouders daarbij, heeft geleid tot toekomstgericht onderwijs. Leerlingen worden gestimuleerd om onderzoekend en met eigen verantwoordelijkheid de leerstof eigen te maken. Inge van Baaren, leerkracht bovenbouw: Onze leerlingen werken veel samen en leren daardoor van elkaar. Als team zorgen wij dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werk.

De prettige sfeer, de kleinschaligheid, de toegankelijkheid en de korte lijnen vielen op bij de inspectie. Met name hoe de school ervoor zorgt dat leerlingen zich veilig voelen. De manier waarop zij een goed groepsgevoel en een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen de groep krijgen, werpt in de praktijk zijn vruchten af. Pesten komt slechts sporadisch voor. Een ouder van een leerling in groep 7: Onze dochter gaat weer met een glimlach naar school door de passie en deskundigheid van het team. We zijn blij dat we 2 jaar geleden bij deze school zijn terecht gekomen.

Ed Ilgen, directeur OBS de Horizon, Het team heeft tijdens de nu afgesloten periode het gezegde: vertrouwen komt te voet en gaat te paard sterk ervaren. We merken echter dat het vertrouwen in onze school volledig terug is. In een klein dorp als Harmelen heeft het tijd nodig gehad. Het bestuur en ook ouders hebben ons altijd gesteund.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden