Foto:

Snuffelen aan palliatieve zorg

Al een aantal jaren organiseert het Kalsbeek College (locatie Schilderspark) in Woerden voor leerlingen van Havo 4 een zorgweek. Met een stageproject zorgt het Kalsbeek dat leerlingen binnen kunnen kijken bij onder meer een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of een woonoord voor gehandicapten.

Woerden - Floor Wigberts en Loes de Vries kozen uit het stageplekaanbod voor hospice De Mantelmeeuw. “Mijn opa heeft afgelopen zomer in een hospice gelegen, en ik heb gezien hoe het er in een hospice aan toegaat. Heel bijzonder hoe sterk de mensen zijn die dit werk als vrijwilliger doen”, zegt Floor. “Mensen begeleiden in hun laatste stadium is mooi en knap werk, soms heftig maar ook heel liefdevol”, vult Loes aan. Vanaf 12 maart draaien de twee een aantal dagen mee in het hospice aan de Meeuwenlaan.

“We weten het allemaal: de toekomst van de zorg staat onder druk”, zegt Mantelmeeuw-directeur Mirjam Bijlenga.


“Daarom willen we graag méér mensen enthousiasmeren voor de zorg en meer specifiek voor ons soort palliatieve zorg. We willen graag dat ook jongeren al kunnen kennismaken met onze zorgmogelijkheden, en kunnen zien hoe waardevol ons werk is. Zodat ze misschien in de toekomst heel gericht kiezen voor de palliatieve zorg.”

Mee met vrijwilliger

In het hospice lopen de twee leerlingen een aantal dagen mee met de dienstdoende vrijwilligers. Ze helpen met het dagelijkse werk en kijken bij een aantal taken hoe de vrijwilliger te werk gaat. Als bewoners daar behoefte aan hebben wordt de Havo-leerlingen ook gevraagd bijvoorbeeld een spelletje te doen, de krant voor te lezen of te luisteren naar verhalen van mensen. De leerlingen verdiepen zich in de rol en taken van de verschillende Mantelmeeuw-vrijwilligers, onder meer ook door interviews af te nemen. Die verwerken ze in een presentatie aan het eind van hun stage.

Stichting De Mantelmeeuw in Woerden ondersteunt mensen in de laatste fase van hun bestaan, niet alleen in het hospice maar ook bij mensen thuis. De Stichting doet dat met inzet van vrijwilligers. De Mantelmeeuw is voor haar financiering voor een belangrijk deel afhankelijk van giften, donaties en sponsoring.

Meer berichten