Foto: Marieke Markus

Unieke kans

Junior Brandenburg - De ogen begonnen te glinsteren, het mijmeren was een feit en de calculators rammelden er mooie winstcijfers uit. En spontaan was verdwazing het gevolg. En als men eenmaal begint te dwalen, dan leert de geschiedenis ons dat er geen houden aan is.

Ondanks het herstel van de economie blijven winkelstraten en stadscentra onder druk staan. Ook deze week waren we weer getuige van faillissementen en surseances van winkels die al decennia onderdeel zijn van ons leven.

Anders dan menig andere stad en dorp heeft Woerden een unieke kans. In Utrecht en Amersfoort kunnen ze alleen aan de buitenranden bouwen waardoor nieuwe inwoners alleen maar verder van het stadscentrum af komen te wonen. En die hebben dan een eigen 'stadscentrum' nodig waar dan eigen leed wordt geleden.

"Woerden heeft een unieke kans"

Woerden hoeft niet te bouwen aan de buitenranden maar bevind zich in de luxe positie heel veel grond beschikbaar te hebben of te krijgen in de directe nabijheid van haar stadscentrum. Monaterrein, Snellerpoort, Defensie-eiland en zo meteen de moeder aller stadsontwikkelingen, de kop van Middeland-zuid, nu ook poëtische de Poort van Woerden genoemd.

En ja, wij laten ons graag inspireren met grootse projecten a la het Kerkplein. Diepzinnige vergezichten die ons als stad op langere termijn verder helpen. Maar zie daar, men begint te dromen over de Poort en direct ontstaat de neiging op microniveau te redeneren. Stadsplanning doe je niet op wijk- of gebiedsniveau, maar integraal op stadsniveau.

Als in Woerden nu de verkeerde afslag wordt genomen, dan laten we onze unieke kans varen om het stadscentrum economisch sterk te houden. Zoals gezegd kent geen enkele andere stad de luxe om zoveel nieuwe inwoners te kunnen koppelen aan het stadscentrum en daarmee te zorgen dat het voorzieningenniveau hoog en van kwaliteit kan blijven. Dus ja, een supermarkt is logisch, mits ver genoeg van het stadshart, maar nee, geen eigen winkelcentra, koffiehutjes, snackpaleizen, kleding-outlets,
megasportstores, buffetrestaurants, specialty-shops, blur-businesses, telefoonreparatie-ellende, etc. Hou de focus op het centrum.

Dus, verbind de poort onder het spoor en over de singel en zorg er voor dat we deze kans niet laten schieten omdat een projectontwikkelaar nog wel een paar m2 lucratief wil vullen ten nadele van ons algemene belang. Laat wonen in de poort het uithangbord worden met shoppen en recreëren in onze prachtige binnenstad als unique selling point. Een unieke kans die we maar een keer kunnen benutten, of verprutsen.

Meer berichten