Foto: Alex de Kuijper

Stadsgenoten ontvingen Koninklijke Onderscheiding

Tot de bijna 3000 landgenoten die afgelopen vrijdag een Koninklijke Onderscheiding mochten ontvangen, behoorde een aantal inwoners van gemeente Woerden. Zij ontvingen deze Koninklijke Onderscheiding in de Petruskerk te Woerden.

Woerden - Bijzondere inwoners van onze gemeente werden in het zonnetje gezet door burgemeester Victor Molkenboer. Elf personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één als 'ridder'.

Ton Boonekamp, Woerden, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al sinds 1986 voorzitter van de Belangenvereniging Waarsebaan-West. Deze stichting werd opgericht door bewoners om inspraak te krijgen met betrekking tot verkeersveiligheid, de vermindering van de (geluidsoverlast) en de verbetering van het leefmilieu. Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Lokale Omroep Woerden (RPL Woerden). Onder zijn leiding is o.a. bereikt dat de televisie aan het programma-aanbod is toegevoegd en het aantal vrijwilligers is verdubbeld. Ook is hij van 2006 tot 2012 voorzitter geweest van D66, afdeling Woerden.

Ernst Meijer, Woerden, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 2001 vrijwilliger bij Stichting Gilde Woerden. Hij begeleidt wandelingen door Woerden en begeleidt bij het beklimmen van de toren van de Petruskerk en de molen de Windhond. Ook was hij betrokken bij de restauratie van de gasmotor van de molen en het in ere herstellen van een gaslantaarn. Daarnaast is hij vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland. Hier verwerkt hij onder andere de aanmeldingen, geeft juridische dienstverlening en voorlichting. Sinds 2004 is hij vrijwilliger bij de werkgroep Woerden-Zegveld van Stichting Hugo Kotenstein. Doel van de stichting, waardevolle objecten te behouden of in ere te herstellen. Voorbeelden van zijn werkzaamheden zijn overleg met de eigenaren, het doen van historisch onderzoek, het geven van adviezen of rondleidingen en het deelnemen aan klankbordgroepen.

Ton van Vliet, Woerden, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al ruim 18 jaar is hij vrijwilliger bij de Kruiskerk van de Gereformeerde Kerk Woerden en Zegveld en huismeester van het appartementencomplex Médoc te Woerden. Bij de Kruiskerk draait hij bardiensten en fungeert hij als klusjesman. Ook helpt hij bij verbouwingen. Bij Médoc onderhoudt Ton de openbare ruimtes, voert technisch onderhoud uit en onderhoudt hij het contact met bedrijven die werkzaamheden aan het complex uitvoeren. Ook verricht hij hand-en-spandiensten voor bewoners. Sinds 2011 is Ton vrijwilliger bij het Actie4Kids Verwerkingscentrum te Woerden. Hij verricht hand-en-spandiensten bij de jaarlijkse schoenendozenactie waarbij kinderen schoenendozen vullen met schoolspullen, zeep, tandpasta e.d. Deze dozen worden vervolgens naar kinderen in Sierra Leone gezonden.

Wim de Kruif, Harmelen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zeventien jaar lang is hij lid van parkcommisie geweest. Toen verzorgde hij het onderhoud van het tennispark. Tien van deze jaren is hij ook groundsman geweest. Toen werd hij verantwoordelijk voor het onderhoud van de tennisbanen van TV Triag. Van 1989 tot 2010 is hij vrijwilliger geweest bij Carnavalsvereniging De Kwakbollen. Hij was betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten en gedurende 5 jaar binnen deze periode ook lid van de calamiteitencommissie. Momenteel is hij verkeersregelaar bij evenementen, mentor voor de ANWB en chauffeur bij ANWB AutoMaatje. AutoMaatje is een project van Stichting Thuishuis Woerden en is een vrijwillige vervoersservice door inwoners van gemeente Woerden voor mensen die minder mobiel zijn en voor vervoer afhankelijk zijn van anderen.

Geri Spijker, Woerden, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Diaken van de Hervormde Gemeente woerden van 1983 tot 1995. Van 1991 tot 2011 is Geri vrijwilliger geweest bij Stichting Woerden helpt Roemenië. Hij droeg o.a. zorg voor het laden van de transportwagens en hij verrichte hand-en-spandiensten. Daarnaast is hij sinds 2005 vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Woerden. Zo is hij lid van de algemene kerkenraad en diaconaal medewerker en heeft als diaken en secretaris van het college van diaken gefungeerd. Tevens is hij vanuit de algemene kerkenraad sinds 2011 afgevaardigd in het bestuur van de geloofsgemeenschap Het Baken.

Theo Verhoef, Harmelen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ruim 20 jaar was hij penningmeester van Jong Nederland, afdeling Harmelen. Jong Nederland biedt vrijetijdsprogramma's aan voor kinderen van 4 tot 17 jaar oud. Betrokkene was medeorganisator van de disco-avonden, onderhield het contact met de gemeente en de katholieke kerk en hield zich bezig met de subsidie aanvragen. Momenteel is hij vrijwilliger bij Bavokerk te Harmelen en penningmeester van De Zonnebloem, afdeling Harmelen. Bij Bavokerk is hij o.a. verantwoordelijk voor de bloemenversiering van de kerk en ondersteunt de catering tijdens uitvaarten en bij De Zonneboem is hij mede verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de afdeling.

Otto Rautenberg, Woerden, Lid in de Orde van de Oranje-Nassau. Sinds 1985 vrijwilliger bij de geloofsgemeenschap Heilige Bonaventura (voorheen de parochie H. Bonaventura) te Woerden, onderdeel van de parochie Pax Christi. Hij verricht onderhoudswerkzaamheden aan de kerk, de pastorie en het aangrenzende wijkgebouw. Tevens vervoert hij parochianen naar en van kerkdiensten, bezorgt hij het kerkblad en voert het sleutelbeheer van de kerk, de pastorie en het wijkgebouw (150 sleutels). Ook heeft hij catecheselessen verzorgd.

Antonio del Rosario, Woerden, Lid in de Orde van de Oranje-Nassau. Medeoprichter van en vrijwilliger bij Atletiekvereniging Clytoneus te Woerden. Hij fungeerde als trainer van de jongeren, de middenafstandsgroep en de trimgroep. Ook is hij 12 jaar vrijwilliger geweest bij de Vereniging Vrienden van de hospice De Mantelmeeuw te Woerden. Momenteel verzorgt hij trainingen Nordic Walking voor mensen met een bewegingsbeperking en is hij vrijwilliger bij de Wij3.0 te Woerden, een organisatie die dagactiviteiten, opleiding, trainingen en job coaching biedt ter bevordering van activering, re-integratie en maatschappelijke participatie. Antonio begeleidde twee keer per week een wandelgroep en een maal per week een bowlinggroep. Sinds 2017 begeleidt hij nog een wandelgroep. Ook is hij vrijwilliger bij de Stichting Inloophuis Leven met Kanker te Woerden. Hij verzorgt tweewekelijks een workshop wandelen. Daarnaast verricht hij hand-en-spandiensten, zoals het bezorgen van het nieuwsblad.

M. Hagendijk-Sluijter, Woerden, Lid in de Orde van de Oranje-Nassau. Sinds 1992 vrijwilliger bij de Gereformeerde kerk. Voorbeelden van haar werkzaamheden zijn bezoekwerk, gastvrouw bij verhuur van de Kruiskerk en verzorgen van de bloemenversiering. Ze is ruim twintig jaar vrijwilliger geweest bij De Zonnebloem in Woerden. Momenteel is ze kookvrijwilliger bij Inloophuis Het Centrum, vrijwilliger bij het winkeltje 'Kerk in de Buurt' en vrijwilliger bij het verzorgingstehuis 't Oude Landt. De inkomsten van 'Kerk in de Buurt' worden gebruikt om de tijdelijke opvang van jongeren en volwassenen in Stichting De Meerpaal (daklozenopvang) te ondersteunen.

Dick de Vries, Woerden, Lid in de Orde van de Oranje-Nassau. Sinds 1984 vrijwilliger bij atletiekvereniging Clytoneus te Woerden. Zo is hij onder andere hoofdtrainer geweest van de wandelgroep en de powerwalkers, organisator van de 'wandeling van de maand' en heeft hij als praktijkbegeleider vier trainers in opleiding begeleid bij de praktische vaardigheden van het trainerschap. Momenteel draait hij kantinediensten.

Dick Staal, Woerden, Lid in de Orde van de Oranje-Nassau. Dick is ruim 20 jaar vrijwilliger geweest bij het Hofpoort ziekenhuis te Woerden. Hij begeleidde patiënten naar en van de kerkdiensten in het ziekenhuis. Tevens begeleidde hij middelbare scholieren die hun maatschappelijke stage liepen. Sinds 2002 is hij vrijwilliger bij IVN, afdeling Woerden. Hij is lid van de werkgroep Landschapsbeheer en helpt bij het onderhoud van het landgoed Bredius. Daarnaast is hij vanaf 2007 vrijwilliger bij het Inloophuis 't Centrum in Woerden. Hij bereidt de maaltijden, waarvan veel producten uit zijn eigen groentetuin komen.

Inga Severs-Both, Woerden, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1986 tot 1994 was Inga vrijwilliger bij de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP) en de Vereniging van Vrienden van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (VSRP). Zij was pr- en communicatieadviseur en bestuurswoordvoerder. Daarnaast was zij actief als redacteur van het verenigingsblad. Verder was zij betrokken bij grote nautische evenementen en verzorgde zij de presentatie van grote vlootschouwen o.a. tijdens Sail Amsterdam. Van 1991 tot 1993 was ze vrijwilliger bij het Thuisfrontcomité Mariniers tijdens vredesoperaties. Zij voorzag het thuisfront van de uitgezonden militairen van het Korps Mariniers van informatie, emotionele steun en hulp bij praktische zaken. Zij had een belangrijk aandeel in het samenstellen van de nieuwsbrief 'thuisfrontbulletin'. Bijna 20 jaar lang was Inga vrijwilliger bij het Mariniers Museum te Rotterdam. Zij initieerde het communicatiebeleid en gaf hier vorm aan. Zij organiseerde promotionele activiteiten, perscontacten en was als coördinator lid van de gezamenlijke pr-commissie van de Defensiemusea. Verder bouwde zij het onderling overleg tussen de militaire musea uit tot een vast samenwerkingsverband. Ook zette zij de informatiestand van het museum op ten behoeve van de presentatie op regionale en nationale evenementen. Sinds 2008 is Inga vrijwilliger bij de Vereniging Contact oud- en actief dienende mariniers (COM). Zij is actief op het terrein van de pr- en tekst- en beeldondersteuning. Daarnaast ondersteunde zij tot mei 2018 de voorzitter van de vereniging. Verder was zij ook actief op de informatiestand bij grote evenementen. Momenteel is zij ook vrijwilliger bij de Vereniging Officieren der mariniers Willem Joseph Baron van Ghent (WJB) en vrijwilliger bij de Stichting Veteranenkunst (SVK). Zij is actief op het terrein van de pr en communicatie. Daarnaast verzorgt zij voor SVK de regelingen en voorbereidingen voor de exposities. In 2018 ontving zij de Erepenning van het Koninklijk Tehuis van Oud-Militairen en Museum Bronbeek voor inzet voor de veteranengemeenschap.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden