Reactie aangescherpt

Woerden - Het college van gemeente Woerden heeft haar reactie aan gemeente Utrecht over het conceptvoorstel voor een energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop aangescherpt. Er was al gevraagd rekening te houden met o.a. woningbouw, impact op omwonenden en landschap en natuur.


In de aangescherpte versie zijn de zorgen meegenomen die geuit zijn tijdens de behandeling van de brief in de gemeenteraad. De brief is opgesteld als reactie op het conceptvoorstel van gemeente Utrecht om de polders in te richten als energielandschap. Het college heeft in mei een conceptreactie opgesteld en deze besproken in de gemeenteraad. Hier werden een aantal zorgen geuit die meegenomen zijn in de uiteindelijke brief aan Utrecht. Zo worden de zorgen gedeeld over de impact die een energielandschap heeft op landschap, biodiversiteit en woongenot van inwoners.

Het college van Woerden heeft in mei een conceptreactie opgesteld en deze besproken in de gemeenteraad. Hier werden een aantal zorgen geuit die meegenomen zijn in de uiteindelijke brief aan Utrecht. Zo worden de zorgen gedeeld over de impact die een energielandschap heeft op landschap, biodiversiteit en woongenot van inwoners. Het college vraagt nadrukkelijke aandacht van gemeente Utrecht voor overlast voor de bewoners in zowel het Woerdense als Utrechtse deel van Reijerscop. Daarom vraagt ze om te overwegen Reijerscop als 'woonwijk' mee te wegen en niet als 'zelfstandige woningen'. Dat betekent dat de gemeente Utrecht gevraagd wordt een afstand van 800 meter in plaats van 400 meter tot windturbines aan te houden.

Andere zorgen die in de brief worden geuit gaan over het betrekken van inwoners bij de plannen. Het college van Woerden constateert dat het, ondanks de inzet van de gemeente Utrecht, niet gelukt is om een zorgvuldig proces te doorlopen. Zij roept het college van Utrecht op om zorgvuldig om te gaan met de belangen van inwoners en omliggende gemeenten bij het vervolgproces. Zorgvuldige procedures en een realistische planning zijn daarbij van het grootste belang. De beslissing over het energielandschap wordt genomen door gemeente Utrecht. Voor de opwek van duurzame energie in Woerden wordt komend jaar een afwegingskader opgesteld zodat er een zorgvuldig proces doorlopen wordt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden