Marita Damen staat bij het beeld van deze maand dat te vinden is op de Middenweg te Zegveld.
Marita Damen staat bij het beeld van deze maand dat te vinden is op de Middenweg te Zegveld. (Foto: )

Beeld van de maand juni: Baltsende Zwanen van Taeke de Jong

Zwanen zijn in Nederland geen onbekende vogels en al helemaal niet in streken met open grasland, sloten en weidegebied zoals in Zegveld. De meest voorkomende soort is de knobbelzwaan waarvan de mannetjes herkenbaar zijn aan de grote zwarte knobbel boven de snavel. Waarschijnlijk heeft bij het maken van het kunstwerk aan de Middenweg de knobbelzwaan als voorbeeld gediend.

STADSMUSEUM WOERDEN

Zegveld - Het kunstwerk is er gekomen dankzij het initiatief van twee Zegveldse vrienden die begin jaren zeventig gingen samenwerken en het bedrijf Bolton oprichtte. Toen Bolton in 1980 tien jaar bestond werd besloten om voor de omgeving een passend cadeau te zoeken en men koos voor een kunstwerk dat bestemd zou zijn voor Zegveld en haar inwoners. Woerden bleef even buiten beschouwing omdat daar al genoeg kunstwerken in de openbare ruimte stonden en heel belangrijk, de beide oprichters Cor Bol en At Ton waren Zegveldse jongens.

Taeke de Jong werd als bekend en gerenommeerd plaatselijke kunstenaar gevraagd een ontwerp te maken dat passend voor Zegveld moest zijn en dat bovendien voor iedereen herkenbaar was. De Jong was zeer content met de opdracht. Hij kwam zelf ook uit Zegveld en was van mening dat deze plaats verrijkt zou moeten worden met een kunstwerk. Hij koos voor twee zwanen die hij verwerkte in een fontein met daaromheen een vijver.

In feite was het dus een fonteinbeeld. De vijver werd omlijst met begroeiing waaronder Zegge, waar Zegveld haar naam aan heeft te danken. De Zonnewijzer die voordien op deze plek heeft gestaan is naar een andere plek verhuisd.

Baltsende Zwanen is als beeld van de maand juni gekozen omdat dan het resultaat van de paringsdans zichtbaar zou moeten zijn: kleine jonge zwanen. Per nest legt het vrouwtje zo'n vijf tot zeven eieren en die worden in iets meer dan een maand uitgebroed. Broedplekken zie je vaak in rietkragen en bestaan uit een nest van takken en ander plantaardig materiaal. Het nest en het vrouwtje worden fel verdedigd door het mannetje en je kunt er dan ook beter maar niet bij in de buurt komen.

Het gegoten kunstwerk is 80 cm hoog, negentig cm breed en negentig cm diep. Te zien zijn twee vogels met een lange uitgestrekte hals die met de buik tegen elkaar aan staan waarbij de lange gekruiste halzen boven de vleugels een opening of doorkijk vormen. De vleugels zijn gespreid, de poten staan stevig op de grond. De staart is minder uitgewerkt en wordt als het ware opgenomen in de sokkel.

Het is duidelijk dat ze enkel op elkaar gericht zijn en geheel op gaan in de paringsdans.

De zwanen zijn bijzonder figuratief en gedetailleerd uitgewerkt zodat ogen, bek en veren goed te onderscheiden zijn. Het beeld staat op een sokkel van kinderkopjes. Daarin zit nog de buis weggewerkt waar eerder het water van de fontein doorheen kwam.

Meer berichten