Samenwerking woningbouwproductie

Het Rijk, de provincie Utrecht en 16 gemeenten in de regio Utrecht gaan samenwerken om de woningbouwproductie te versnellen, de betaalbaarheid te vergroten en excessen aan te pakken. Dat staat in de Woondeal Regio Utrecht.

Regio - De regio Utrecht is één van de regio's met de grootste druk op de woningmarkt. De regio groeit ook snel en kiest ervoor om dat te blijven doen. Met als uitgangspunt 'gezond stedelijk leven' gaat het om een grote en complexe opgave waarbij wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid hand in hand gaan. In de periode tot 2025 is er voor de geplande 67.0000 woningen genoeg plancapaciteit (bouwgrond) beschikbaar, maar voor de periode tot 2040 zullen er nog voor 37.000 tot 54.000 woningen locaties gevonden moeten worden.

De woondeal bevat een overzicht van locaties waar de overheden zich gezamenlijk inzetten om de bouw te versnellen. Opgeteld hebben deze versnellingslocaties een capaciteit van 31.000 woningen. Dat is ongeveer 30 procent van de regionale behoefte tot 2040. Bij de versnelling kan de Crisis- en Herstelwet soelaas bieden. Projecten onder deze wet kennen kortere procedures. Ook mag er tijdelijk van bepaalde regels worden afgeweken. Dat levert tijdwinst op. Verder onderzoeken Rijk en regio of een bijdrage uit de Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie projecten op lastige locaties kan losmaken.

Vanuit het Rijk en de provincie is respectievelijk het Expertteam Woningbouw en het Versnellingsteam beschikbaar voor hulp en advies. Een aantal voorbeelden van versnellingslocaties zijn de Merwedekanaalzone in Utrecht, Rijnhuizen in Nieuwegein en Middelland, het stationsgebied en Snellerpoort in Woerden. Voor de locatie Middelland in Woerden stelt de minister 500.000 euro beschikbaar, om de gebiedsontwikkeling te versnellen en de kennis die ze opdoen met een zogenaamd gebiedsfonds breder te laten delen. Op deze wijze levert deze woondeal ook meerwaarde op voor andere gebiedsontwikkelingen in Nederland.

Wethouder Tymon de Weger (wonen): "We zijn enorm blij met de woondeal en het toegekende bedrag. Dat helpt echt om de woningbouw op Middelland te versnellen. Het geld komt in het gebiedsfonds, dat nodig is om de buitenruimte aantrekkelijk te maken en te zorgen voor goede verbindingswegen. Dat kan anderen over de streep trekken om hier initiatieven voor woningbouw te ontwikkelen. Naast het Rijk dragen ook ontwikkelaars, provincie en gemeente hieraan bij. Juist die samenwerking zorgt voor de meerwaarde. Vanuit allerlei hoeken is hier belangstelling voor en wij delen onze ervaringen graag."

Daarnaast biedt een recente wetswijziging corporaties meer mogelijkheden om in het middensegment te bouwen. Dit stimuleert een meer gemengd aanbod aan woningen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden