Reconstructie Slotenbuurt Zegveld

Na een flinke tegenvaller bij de reconstructiewerkzaamheden in de Slotenbuurt, lijkt oplevering begin 2020 toch haalbaar.

Zegveld - Het verwijderen van de onvoorzien dikke puinfundering en ook de aanleg van de nutsvoorzieningen, zorgde voor veel vertraging. Door een aangepaste werkwijze kan de achterstand deels worden ingelopen, al is de gemeente Woerden hierin sterk afhankelijk van de snelheid van de netbeheerders die de leidingen en kabels aanleggen.

Bij het voorbereidende werk in 2017 zijn op meer dan twintig locaties grondboringen uitgevoerd om de dikte van de fundering te meten. Wethouder Bolderdijk: 'De resultaten van dit bodemonderzoek gaven geen aanleiding voor extra onderzoek. Helaas bleek tijdens de uitvoering dat er toch, van het onderzoek afwijkende funderingsdiktes werden aangetroffen. Een bodemonderzoek geeft een globaal beeld en kleine afwijkingen komen wel vaker voor, maar zoveel als in de Slotenbuurt is uitzonderlijk. Omdat bijna alle boringen uitkomsten gaven die overeen kwamen met de aanlegtekeningen, was dit dan ook een grote verrassing'.

Het verwijderen van de dikke funderingslaag is noodzakelijk voor het vervangen van de riolering in de Slotenbuurt. De dikke en harde puinfundering moet hiervoor tot één meter onder het riool worden weggebroken. Er moet voldoende ruimte worden vrijgemaakt om de nieuwe kabels en leidingen aan te leggen en ook wordt de bodem voorzien van een zettingsarme fundering. Het losprikken en afvoeren van deze dikke puinlaag kost tijd en brengt hogere kosten met zich mee. Deze extra kosten worden deels opgevangen uit meevallers in andere projecten die de gemeente uitvoert in de openbare ruimte. Ook kan dit een vertraging betekenen van projecten in de openbare ruimte die nog niet zijn opgestart en in de planning worden opgeschoven. Het project in de Slotenbuurt wordt na afronding geëvalueerd om lessen te leren voor toekomstige projecten, zoals besloten in de gemeenteraadsvergadering van 11 juli.

Vertraging door nutsbedrijven
Niet alleen de dikke puinfundering heeft voor vertraging gezorgd. De gemeente heeft ook te maken met een wisselde planning van de verschillende nutsbedrijven zoals Stedin, Vitens en VodafoneZiggo. De riolerings- en ophogingswerkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de werkzaamheden aan kabels en leidingen. Als deze werkzaamheden niet goed op elkaar zijn afgestemd, duurt het langer voordat de straat weer dicht kan. Dit veroorzaakt hinder voor de bewoners en geeft onrust omdat de nutsbedrijven hun planning niet voldoende communiceren richting de bewoners. Bolderdijk:' We hebben wekelijks overleg met de netbeheerders over de planning en we houden de bewoners en het dorpsplatform op de hoogte van de voortgang van de reconstructie. We begrijpen dat het erg vervelend is om je auto tijdelijk niet dichtbij de woning te kunnen parkeren en met een loopplank naar je voordeur te moeten. We doen ons best om met extra maatregelen de ongemakken minder te maken. Zo is er extra parkeerruimte ingericht op een weiland naast de Broeksloot'.

Oplevering 2020
Waar eerder dit jaar nog sprake was van mogelijke stagnatie van de werkzaamheden, kon wethouder Bolderdijk de gemeenteraad informeren dat het werk naar verwachting toch begin 2020 opgeleverd wordt en hoe voorzien wordt in de extra kosten. De aannemer werkt met grotere werkvlakken, waardoor de achterstand ingehaald kan worden. Ook het uitvoeren van werkzaamheden op meerdere locaties in de buurt, draagt bij aan de haalbaarheid van de planning. Zoals het nu eruit ziet, kan de Slotenbuurt oplevering van een geheel gerenoveerde wijk verwachten in het eerste kwartaal van 2020. Iets later dan gepland, maar niet minder mooi.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden