WIN wil over de functie, de omvang en de aard van bedrijvigheid in of in de directe omgeving van Nieuwerbrug het gesprek aangaan.
WIN wil over de functie, de omvang en de aard van bedrijvigheid in of in de directe omgeving van Nieuwerbrug het gesprek aangaan. (Foto: RuudLisan)

Petitie aangeboden B&W Woerden

Op 28 augustus heeft een bescheiden delegatie van Nieuwerbruggers de petitie en handtekeningen aangeboden aan wethouder Arjan Noorthoek (economische zaken) van het Woerdense College van B&W.

Woerden - Deze handtekeningen waren 'tegen een mogelijk voornemen van de gemeente Woerden ten aanzien van een eventueel te vestigen bedrijventerrein aan de Barwoutswaarder en daarmede tevens direct grenzend aan Nieuwerbrug aan de Rijn'.

WIN is niet tegen bedrijvigheid is in het gebied dat bekend staat als 'het Werklint', maar dat moet proportioneel zijn en de overwegend landelijke karakter van de leefomgeving geen geweld aandoen, nu niet en ook niet op langere termijn.

De Woerdense plannen zoals wij die uiteindelijk vernamen hadden in dat verband een veel te open einde en zouden bijkomende effecten veroorzaken waar WIN vraagtekens bij wilde plaatsen. Dat, en het bericht dat elders in Woerden ook acties waren gestart tegen de plannen aan de oostkant, is voor de WIN de aanleiding geweest de handtekeningenactie te organiseren: wij vonden het nodig dat ook Nieuwerbrug van zich liet horen.
Nu dat is gebeurd wil de WIN met iedereen die een mening heeft over de functie, de omvang en de aard van bedrijvigheid in of in de directe omgeving van Nieuwerbrug het gesprek aangaan en onderzoeken hoe het optimale en toekomstbestendige compromis eruit zou kunnen zien.

Meer berichten