Mariëtte van Slagmaat en Ino Derks besturen het Minkema Fonds dat het Minke College oprichtte. Zij maakten dat uiteraard niet mee maar weten er veel van door het boekje 50 jaar H.B.S.
Mariëtte van Slagmaat en Ino Derks besturen het Minkema Fonds dat het Minke College oprichtte. Zij maakten dat uiteraard niet mee maar weten er veel van door het boekje 50 jaar H.B.S. (Foto: Winny van Rij)

Het gesprek: Minkema Fonds was oprichter school

Vorige week vierde het Minkema College op 4 september dat het precies 100 jaar geleden werd geopend. Daaraan vooraf ging een uitgebreid proces want een HBS of Hoogere Burgerschool staat er natuurlijk niet zomaar. Initiatiefnemer was notaris Minkema die op 28 januari 1918 een vereniging oprichtte waarvan hij de eerste voorzitter werd.

Door Winny van Rij

Woerden - De Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding eener Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus voor Woerden en Omstreken bestaat nog steeds maar is in naam en functie enorm veranderd. "Sinds oktober 2018 zijn we kortweg Minkema Fonds," aldus voorzitter Ino Derks.

Oncomfortabel

Notaris Minkema richtte de school op omdat er al een christelijke school was, het Kalsbeek, en omdat onder andere zijn eigen kinderen tot dan toe naar Utrecht moesten. "Je kunt je voorstellen dat het reizen in die tijd niet al te comfortabel was." De school startte met zo'n dertig leerlingen in de Havenstraat en al snel werd er een nieuw pand gebouwd aan de Van der Valk Boumanlaan. Toen daar in 1976 de eerste grote uitbreiding plaatsvond, kwam bestuurslid Mariëtte van Slagmaat er op school. "We moesten toen tijdelijk naar het oude Pensionaat."

Notabelen

Tot de school op 1 september 1961 Rijks HBS werd, was het bestuur van deze vereniging ook bestuur van de school. "Dat bestond traditiegetrouw uit notabelen, afkomstig uit diverse disciplines zoals een jurist en een architect zodat er veel kennis aanwezig was en het bestuur de school op allerlei vlakken kon adviseren." Dat ging in die tijd nog heel formeel. "Er werd alleen onderling getutoyeerd." Het pand werd in 1961 verkocht aan het rijk en de opbrengsten hiervan zijn in een fonds gestort.

Link met de school

"Dat vermogen beheren wij nog steeds," aldus Ino die er vanaf 2002 bij betrokken is, sinds 2009 in de functie van voorzitter. De naam veranderde in Vereniging tot steun aan de Minkema Scholengemeenschap, kortweg Minkema Vereniging en nu dus Minkema Fonds. Het bestuur van de huidige vereniging bestaat naast Ino en Mariëtte uit de oudgedienden Jan Kruijs en Balt van Deuren en uit de 'jonge' leden Frans Hofstede en José Lauwerijssen die, zo is de ongeschreven regel, allemaal wel een link of band met de school hebben. "Zowel José als ik hebben kinderen op het Minkema en dat is wel handig om er voeling mee te houden," verklaart Mariëtte. "We zijn nu meer op afstand dan vroeger."

Schenkingen

De eerste schenking was een muziekzaaltje, later bekend als de aula. Ook financierde het fonds lezingen en de allereerste overheadprojector. "Voor die tijd nogal een uitgave." Tegenwoordig gaat het om hele andere dingen. "Landkaarten voor de sectie Aardrijkskunde, Minkema Boulevard, aanschaf muziekinstrumenten en Plastic Kunstproject," vertelt Mariëtte. En extra's bij de opening van gebouwen. "Zo schonken we de klimwand bij de opening van de Minkemalaan en verzorgden de belettering aan de Steinhagenseweg," vervolgt Ino. "Voor dit jubileum schenken we op initiatief van leerlingen en in overleg met de directie buitenmeubilair voor beide scholen en trakteerden bij aanvang van het jubileumjaar op petitfours voor beide scholen, in totaal 3000 stuks."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden