Foto:

Actieplan 2019-2022 versterkt lokale economie

Om de lokale economie te stimuleren en te ondersteunen ontwikkelde de gemeente de afgelopen maanden samen met ondernemers een economisch actieplan. Dit plan komt ter besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad. De ambitie van het college van burgemeester en wethouders is een florerend bedrijfsleven dat beschikt over vitale werklocaties en een vitale arbeidsmarkt.

Regio - Samen met het POVW (Platform Ondernemers Verenigingen Woerden) wil de gemeente aan de slag met een viertal speerpunten. Het eerste is het realiseren van kwalitatief goede en toekomstbestendige werklocaties voor Woerdense bedrijven. Dit is het zogeheten programma Herstructurering-schuifruimte. "We zetten ook in op een goede dienstverlening aan het Woerdense bedrijfsleven", aldus wethouder Arjan Noorthoek van Economische Zaken. "Woerdense bedrijven zijn essentieel voor het versterken van onze economie."

Daarnaast vragen de binnenstad en de dorpscentra aandacht. "We willen het voorzieningenniveau graag op peil houden en versterken", vult wethouder Becht aan. "Ten slotte is een nog betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt van belang. Het ontwikkelen van talenten en onderwijs is een belangrijke stap richting werkzekerheid en duurzame inzet van mensen."

Regionale samenwerking is belangrijk

Naast samenwerking met ondernemers werkt de gemeente meer en meer samen in regionale verbanden (U10, Groene Hart, Utrecht-west). Ook de samenwerking met de provincie Utrecht wordt belangrijker. Samenwerking is nodig voor een nog sterkere positie van Woerden in de regio. "Om verder te komen hebben we elkaar als gemeenten namelijk nodig. Hierdoor kunnen we onze inwoners meer bieden. We kunnen niet alles zelf", beweren Becht en Noorthoek. "Dit betekent dat onze gemeente zich moeten onderscheiden op onderwerpen waar we sterk in zijn, zoals de maakindustrie."

Samenwerking POVW verdiept

Het Economisch Actieplan 2019-2022 (EAP) is opgesteld in samenspraak met het Platform Ondernemers Verenigingen Woerden (POVW). De samenwerking tussen gemeente en POVW heeft als doel om de economische agenda samen actueel te houden en prioritering aan acties te geven. Belangrijke input van het EAP is het coalitieakkoord 2018-2022 en de ondernemersvisie Woerden 2030 van het POVW. De ondernemersvisie is de toekomstvisie van de ondernemersverenigingen.

Het EAP is ook besproken met de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO). De inbreng van LTO is onderdeel van het EAP.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden