De DKW is nu bijna geheel opgeknapt en rijdt straks weer op 's lands wegen. Foto: Louis van Dam
De DKW is nu bijna geheel opgeknapt en rijdt straks weer op 's lands wegen. Foto: Louis van Dam (Foto: Louis van Dam)

Oldtimer in oude glorie teruggebracht

Vrijwilligers leverden de begeleiding, ondernemers en een oldtimerclub de materialen en het Oranjefonds en RVS Montfoort financiële steun. Maar kinderen en jongeren van de Sleutelclub Kamerik deden het echte werk, waardoor de vooroorlogse DKW weldra weer de weg op kan.

Door Roy Visscher

KAMERIK - Deze DKW is in 1939 gemaakt in Zwickau, in wat later de DDR zou worden. Voor de liefhebbers: hij heeft een tweecilinder motor, grotendeels houten carrosserie en een 2 + 2 Open Tourer Model, ook wel 'schoonmoederzit' genoemd. Hij kwam in deels gerestaureerde staat in Kamerik terecht. Ruud Buurman, secretaris van de Sleutelclub Kamerik, vertelt hoe dat kwam. "In 2014 kregen we de tip dat een scheepstimmerman in Hardinxveld-Giessendam de restauratie van deze DKW om gezondheidsredenen moest stoppen. Zelf had hij al een groot deel van de carrosserie kunnen herstellen. Dankzij een donatie van RVS Montfoort BV beschikten we over de financiën om deze auto in ons bezit te krijgen. Nadat wij het voertuig binnenkregen is het weer volledig gestript en zijn de kinderen begonnen met het schuren en plamuren van de metalen delen van de carrosserie."

Voor wie de activiteiten van de Kamerikse club niet kent: daar kunnen kinderen en jongeren 'sleutelen, knutselen, koken en prutsen'. Maar dat niet alleen, volgens Buurman. "We brengen kinderen en jongeren in aanraking met techniek en met elkaar. Door de 'clubgedachte' leren zij met elkaar te werken, bevorderen we deelname aan sociaal verkeer en vergroten we hun zelfstandigheid. We vinden het belangrijk dat de Sleutelclub toegankelijk is voor iedereen, daarom is het lidmaatschap gratis."

Boerderij

De Sleutelclub startte in 2010 op initiatief van Maarten Verkleij met een kleine groep vrijwilligers en kinderen in de boerderij van de familie De Graaf. De eerste klus: het opknappen van een Fiat 600. "Het initiatief sloeg aan in Kamerik. Al snel groeide de groep leden en breidden ook de activiteiten zich uit, met onder andere knutselen en werken met hout. De werkruimte werd al gauw te klein, maar gelukkig kwam er een leeggekomen garagepand aan de Nijverheidsweg beschikbaar. Daar konden we de activiteiten nog verder uitbreiden." En de Fiat afmaken natuurlijk. "Die hebben we na het gereedkomen verkocht. Het is de bedoeling dat dat straks ook gaat gebeuren met de DKW. De eerste voorkeuring is geweest en binnenkort kan het voertuig naar het RDW voor de keuring en opkentekenstelling. De opbrengst van de verkoop gaat in zijn geheel naar de clubkas, voor nieuwe projecten en activiteiten."

Breed gedragen

Zonder hulp 'van buitenaf' hadden de Sleutelclubleden niet de kans gehad om met zo'n mooi project bezig te gaan. En die hulp kwam van veel kanten. De Sleutelclub wil iedereen dan ook hartelijk bedanken voor hun immateriële, financiële of materiële hulp. "Zoals onder anderen Koppers Coating uit Montfoort, Schadeherstel Hoogendoorn uit Kamerik, Auto Indus Woerden uit Woerden, RVS Montfoort en het Oranje Fonds. Maar zonder de vrijwilligers en begeleiders van de Sleutelclub was het ook niet gelukt om de oldtimer weer rijklaar te maken. Speciale dank gaat dan ook uit naar Rob van der Laan, Cor van Breukelen en Maarten Verkleij."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden