Foto: Alex de Kuijper

Nieuwe postcommandant in Woerden

Woerden - Op zaterdag 28 september nam Erik Esteie het postcommandantschap van VRU brandweerpost Woerden over van William van Leeuwen. Na bijna 41 jaar trouwe dienst nam William definitief afscheid van de brandweer en droeg met vertrouwen het commando over aan Erik. Erik is werkzaam bij de Luchtmacht brandweer als bevelvoerder. Het volledige team geeft aan de aanstelling van Erik te steunen.

Veiligheidsregio Utrecht

De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en (gemeentelijke) crisisbeheersing. Met haar partners draagt de VRU op efficiënte en effectieve wijze zorg voor het voorkomen van en bestrijden van branden, calamiteiten en crises.

Foto: Alex de Kuijper

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden