Een sportcafé over de uitval én het behoud van jongeren in de sport

Kamerik - Jongeren keren de sportvereniging vaker de rug toe. Sportverenigingen zien met name het aantal jeugdleden tussen de 12 en 19 jaar teruglopen en soms wordt de hele jeugdafdeling zelfs opgeheven. Oorzaken hiervoor kunnen worden gevonden in de demografische veranderingen, de 24uurseconomie, individualisering en de invloed van sociale media. Ook de druk van commercieel sportaanbod is voelbaar.

Daarnaast wordt er vanuit belangrijke stakeholders, zoals gemeenten, ook een groot beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van sportverenigingen. Zij verwachten steeds vaker dat sportverenigingen zich ook bezig gaan houden met nieuwe doelgroepen of maatschappelijke taken.

Dit alles maakt een sportvereniging zeker niet achterhaald, maar verenigingen moeten zich er wel van bewust blijven dat zij moeten blijven moderniseren om hun bestaansrecht te houden. Daarnaast is het belangrijk om de toegevoegde waarde van het verenigingsleven te blijven uitdragen. Dit is een uitdaging, maar dit biedt ook kansen en mogelijkheden!

Hoe ga je als sportvereniging met deze uitdagingen en kansen om?

Om sportverenigingen hierin te ondersteunen en te inspireren, wordt er door het Woerdense Sportoverleg, samen met de gemeente Woerden en Team Sportservice Utrecht, op dinsdagavond 19 november 2019 een sportcafé georganiseerd met als thema: ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dit sportcafé geeft een verfrissende kijk op ledenwerving en het behouden van jongeren voor de sport. We bespreken landelijke én lokale trends en we gaan concreet met de verenigingen aan de slag met de ontwikkeling van nieuw sportaanbod of aanpassing van bestaand aanbod op basis van wensen en behoefte van de doelgroep.

Voor wie?
Het sportcafé is bedoeld voor (jeugd)sportbestuurders, kaderleden, trainers, coaches van sportverenigingen en commerciële sportaanbieders

Wanneer?
Datum: dinsdagavond 19 november 2019
Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).
Na afloop is er tot 22.30 uur de mogelijkheid voor een (lekkere, gezonde) borrel en napraten.

Waar?
Locatie: de nieuwe kantine van de Korfbalvereniging SDO / BlijWerkt
Adres: Overstek 6, 3471 EJ Kamerik

Aanmelden of meer info?
Wilt u dit sportcafé bijwonen? Stuur dan een e-mail naar het Sportoverleg, via sportoverleg@woerden.nl. Vermeld in de mail welke sportvereniging of organisatie u vertegenwoordigt en met hoeveel mensen u verwacht te komen. Graag aanmelden uiterlijk vrijdag 15 november 2019.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden