Inloopavond tussenresultaten onderzoek schuifruimte

De gemeente organiseert op woensdag 20 november een inloopbijeenkomst over de tussentijdse resultaten van het onderzoek naar zogenaamde schuifruimte voor Woerdense bedrijven. De bijeenkomst is van 15.00 tot 21.00 uur in MeetINoffice, De Bleek 13 te Woerden.

Woerden - Centraal staan de uitgevoerde milieu-onderzoeken voor de vijf te onderzoeken locaties en een studie naar de ruimtelijke en landschappelijke inpassing. Er is nog geen keuze gemaakt voor een bepaalde locatie. Diverse ondernemers in Woerden zijn op zoek naar bedrijfsruimte omdat zij uit hun jasje groeien op hun huidige locatie. De gemeenteraad van Woerden heeft in maart dit jaar vijf locaties aangewezen om te onderzoeken of het haalbaar is om hier zogenaamde schuifruimte te realiseren. Dit is een nieuw bedrijventerrein bedoeld voor lokale bedrijven. Er ontstaat dan ruimte op de bestaande bedrijventerreinen zodat de gemeente deze kan opknappen.

Tijdens de inloopbijeenkomst zijn er schetsmatige tekeningen te zien die een beeld geven hoe een bedrijventerrein eruit kan zien op de verschillende locaties. Het zijn nog geen uitgetekende plannen, maar wel beelden en impressies. De gemeente beantwoordt graag de vragen die er leven en noteert de opmerkingen die gemaakt worden.

Er is geen centrale presentatie, iedereen kan binnenlopen wanneer het hem/haar uitkomt. Er is een doorlopende film te zien waarin ondernemers en bestuurders van wijkplatforms aan het woord komen, wethouder Arjan Noorthoek vertelt over zijn visie op schuifruimte en de stedenbouwkundige een toelichting geeft op de studie ruimtelijke inpassing. In verschillende zalen zijn medewerkers van de gemeente aanwezig die de onderzoeksresultaten en de studie kunnen toelichten. Zij gaan ook graag in gesprek over vragen, zorgen of ideeën vanuit de samenleving.

Wethouder Arjan Noorthoek (economie): "Onze Woerdense samenleving is erbij gebaat dat bedrijven die groeien, wel in Woerden kunnen blijven. Maar het vinden van een geschikte plek is een enorme puzzel. Ik hecht eraan dat we onze inwoners meenemen in deze zoektocht. Daarom presenteren we ook de tussenresultaten. Ik hoop op een grote belangstelling en veel input. Dat is belangrijk om te komen tot een goed overwogen eindconclusie."

Om welke locaties gaat het?

Het haalbaarheidsonderzoek richt zich op de volgende locaties:

Putkop in Harmelen

Cattenbroek / De Voortuin II tussen snelweg A12 en de Cattenbroekerplas

Burgemeester Van Zwietenweg ten zuiden van de Kromwijkerdijk

Parallelweg West naast de A12 nabij aannemingsbedrijf Van Ooijen

Werklint Nieuwerbrug tussen Barwoutswaarder en de Molendijk bij de bedrijven Verweij Houttechniek en Lek Sloopwerken

Rapportage en reactie

De resultaten van het onderzoek en van de studie landschappelijke inpassing zijn verwerkt in de 'Tussenrapportage haalbaarheidsonderzoek schuifruimte'. Deze is vanaf 20 november te downloaden van onze website www.woerden.nl onder het kopje Nieuws. Wie niet in de gelegenheid is om de informatiebijeenkomst te bezoeken, kan dus toch kennis nemen van de tussentijdse resultaten. Reageren op de tussenresultaten kan tijdens de inloopbijeenkomst, via een e-mail naar schuifruimte@woerden.nl of per post naar Gemeente Woerden, Postbus 45, 3440 AA, Woerden. De uiterlijke reactietermijn is 15 januari 2019. De gemeente neemt deze reacties mee ter verwerking in de eindrapportage die in het nieuwe jaar aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden