Synode van Dordrecht. De Arminianen zitten als aangeklaagde partij aan de tafel in het midden. De zitting wordt gehouden in de bovenzaal van het voorhuis van de Kloveniersdoelen. (Bron: Stedelijk Museum Dordrecht).
Synode van Dordrecht. De Arminianen zitten als aangeklaagde partij aan de tafel in het midden. De zitting wordt gehouden in de bovenzaal van het voorhuis van de Kloveniersdoelen. (Bron: Stedelijk Museum Dordrecht). (Foto: )

Godsdiensttwisten tijdens het Twaalfjarig Bestand

Op woensdag 20 november 2019 organiseert de Stichts-Hollandse Historische Vereniging de jaarlijkse ds. Haitsma-lezing over de Godsdiensttwisten tijdens het Twaalfjarig Bestand. Het afgelopen jaar is herdacht dat in 1618-1619 een grote Nationale Synode plaatsvond te Dordrecht. Wat speelde er toen?

Woerden - In deze lezing wordt uw kennis van deze geschiedenis langs twee lijnen hernieuwd en uitgebreid. Wat speelde er toen in de politiek? Want op 13 mei 1619 werd er gemoord op het Binnenhof – Johan van Oldenbarnevelt werd onthoofd! En wat gebeurde er onder de theologen? Want er waren kerkgenootschappen die helemaal niet blij waren met de uitkomst van de synode in Dordrecht.

"Ook remonstranten herdenken de 400e verjaardag van de Synode van Dordrecht. Maar met gemengde gevoelens, want velen herkennen zich niet meer in hun „te calvinistische" voorvader Arminius. Ze volgen echter nog wel de weg die hij insloeg. Het kan bijna niet anders of de remonstranten kijken toch met wat gemengde gevoelens terug op de synode, die in de Dordtse Leerregels hun leer zo scherp veroordeelde.

Toch is het niet vreemd dat remonstranten de Synode van Dordrecht herdenken, zegt dr. Tjaard Barnard, predikant van de remonstrantse gemeente in Rotterdam. Deze kerkvergadering is onze gezamenlijke geschiedenis. De synode was een markant moment, waarop duidelijk werd dat er voor de remonstranten geen plek meer was in de kerk. De eerste remonstranten waren trouwens behoorlijk calvinistisch. In hun ogen was de uitverkiezing, waarover de meningen verschilden, geen kerk-scheidend punt. Ze vroegen ruimte voor hun eigen opvatting daarover, maar die kregen ze niet. De remonstranten hebben later ook de vruchten van de Synode van Dordrecht geplukt. Eeuwenlang gebruikten ze de Statenvertaling. De Dordtse Kerkorde nam men niet over, maar sommige elementen daaruit wel. De synode was (echter) geen moment van eenheid, omdat de remonstranten eruit zijn gegooid."

Opmaat tot de Dordtse Synode

De Arminianen zitten als aangeklaagde partij aan de tafel in het midden. De zitting wordt gehouden in de bovenzaal van het voorhuis van de Kloveniersdoelen. (Bron: Stedelijk Museum Dordrecht).

Ds Haitsma lezing

Iedereen is van harte welkom op woensdag 20 november om 20.00 uur in de Lutherse Kerk, Jan de Bakkerstraat 11 Woerden. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden