Wethouder Arjan Noorthoek op bezoek bij Woerdens pleeggezin van Remco en Mirjam.
Wethouder Arjan Noorthoek op bezoek bij Woerdens pleeggezin van Remco en Mirjam. (Foto: Alex de Kuijper)

Open je wereld!

Ingezonden bericht

En wordt pleegouder

Vorige week was het de landelijke Week van de Pleegzorg. Hierin vroegen Pleegzorg Nederland en de gemeenten speciale aandacht voor de pleegzorg.

Regio - In 2018 hebben meer dan 22.000 jeugdigen voor korte of langere tijd bij 16.000 pleeggezinnen gewoond. Het is heel mooi dat er zo veel mensen zijn die een goed thuis bieden aan kinderen die het niet zo goed getroffen hebben. Maar dat zijn er dus nog niet voldoende.

De meeste pleeggezinnen bieden kinderen een thuis voor langere tijd, maar er zijn ook gezinnen die kinderen in crisissituaties opvangen, of alleen in het weekend of in de vakanties. Veel pleeggezinnen zijn familie of bekenden van de kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Deze oplossing heeft vaak de voorkeur.

Meestal kunnen de kinderen dan in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en bijvoorbeeld naar hun huidige school en sportclub blijven gaan. Helaas is een dergelijke oplossing niet altijd mogelijk. In die situaties kan een beroep gedaan worden op gezinnen buiten het netwerk, die zich bij pleegzorgorganisaties aangemeld hebben als pleegouder.

In Woerden wonen veel kinderen in pleeggezinnen, maar ook hier zijn nog steeds meer pleeggezinnen nodig.

Daarom zijn we blij met Mirjam en Remco. Zij zijn sinds 2016 pleegouder. Vanaf die tijd hebben ze al drie pleegkinderen een thuis geboden. Eén van de kinderen woont er vanaf haar 17e jaar en kon gelukkig na haar 18e verjaardag blijven. Een ander pleegkind woont na een verblijf van enkele maanden nu voor behandeling in een woongroep. Zij kan nog steeds enkele weekenden per maand bij Mirjam en Remco terecht in een vertrouwde omgeving. Mirjam en Remco worden ondersteund door pleegzorgorganisatie De Rading.
Arjan Noorthoek (wethouder Jeugdhulp gemeente Woerden) onderstreepte op woensdag 6 november het belang van pleegzorg door middel van een bezoek aan het gezin. Tijdens het avondeten vertelden zij over hun ervaringen als pleegouder en pleegkind. En bespraken ze suggesties voor betere ondersteuning van pleeggezinnen vanuit WoerdenWijzer. De erkenning en waardering van de gemeente geldt natuurlijk niet alleen voor dit pleeggezin, maar voor alle pleeggezinnen in gemeente Woerden en de regio Utrecht-West.
Daarom werken de gemeenten in Utrecht-West (naast Woerden ook Stichtse Vecht, Oudewater, De Ronde Venen en Montfoort) in samenwerking met Pleegzorg Nederland en de NVP, aan een waarderings- en wervingsactie voor pleegouders in het voorjaar van 2020.

Van carrièrevrouwen tot kunstenaars, van 65+'ers tot single dertigers, van buurvrouw tot tante: iedere volwassene die een kind een veilige en stabiele omgeving kan bieden, kan pleegouder worden. Natuurlijk vindt er een screening plaats.

Meer weten over pleegzorg?

''Open je wereld"! Op 13 november organiseert De Rading een informatieavond voor pleegouders in het gemeentehuis van Woerden. Aanmelden kan via: https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-woerden/ Zie https://openjewereld.nu/ voor een test om te onderzoeken wat u voor kinderen kunt betekenen. Of ga naar www.pleegzorgnederland.nl en meldt u bij een pleegzorgorganisatie bij u in de buurt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden