Molendijktracé: weinig effect en geen draagvlak

Molendijktracé: weinig effect en geen draagvlak

Een eerste studie wijst uit dat het Molendijktracé bij Nieuwerbrug als mogelijke regionale verbinding niet het gewenste effect heeft. Het draagt nauwelijks bij aan het verminderen van het doorgaande regionale verkeer op het Woerdense wegennet. Ook is het een dure maatregel.

Woerden - Volgens het Woerdense college is er bij bestuurlijke partners en inwoners in de regio bovendien geen draagvlak voor dit tracé. Het college stelt daarom aan de raad voor deze variant niet verder te onderzoeken. In opdracht van de raad is een eerste studie gedaan naar het Molendijktracé als regionale brug-wegverbinding bij Nieuwerbrug. Deze verbinding zou moeten zorgen voor minder doorgaand regionaal verkeer op de Woerdense wegen, waaronder ook sluipverkeer. Het gaat om verkeer dat niet uit Woerden komt en ook niet in Woerden hoeft te zijn. Uit onderzoek blijkt echter dat het Molendijktracé dit doorgaande verkeer nauwelijks vermindert. Daarnaast zijn er ook andere nadelige effecten: de zuidelijke randweg zou rustiger worden en Rietveld, Barwoutswaarder en Rembrandtlaan juist drukker. Bovendien zijn de kosten flink hoger dan eerder berekend. Uit gesprekken met bestuurlijke partners en de Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug is duidelijk geworden dat er bij weinig van deze betrokkenen draagvlak is. Al met al reden voor het college om deze variant niet verder te onderzoeken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden