Foto:

Beeld van de maand Monument treinramp

De treinramp bij de Putkop in Kamerik vond plaats op maandag 8 januari 1962 om 9.19 uur op de spoorlijn Utrecht - Rotterdam. Twee passagierstreinen botsen bij dichte mist op elkaar. Het grote aantal doden, 93, en gewonden, 52, maakte dat wij nu spreken van de grootste treinramp die in Nederland heeft plaatsgevonden.

Kamerik - Pas na 50 jaar is er op deze rampzalige plek een kunstwerk gekomen ter nagedachtenis aan de slachtoffers die bij de ramp omkwamen. Taeke Friso de Jong is de maker van het monument. Hij kan zich de dag van de ramp nog heel goed herinneren. Zijn vader was destijds gemeente-arts van Kamerik en was samen met andere artsen nauw betrokken bij het identificeren van alle slachtoffers. Het heeft een grote impact op hem gehad vertelde Taeke. Zo heeft zijn vader de Buurtkerk in Utrecht waar alle slachtoffers waren opgebaard nooit meer willen bezoeken. Dat er meer dan vijftig jaar is verstreken alvorens het monument er kwam heeft deels te maken met het verwerken van het verdriet dat deze ramp meebracht. Daarbij kwam dat de NS geen voorstander was van een apart monument omdat het hoofdkantoor in Utrecht een centraal gedenkpunt heeft voor alle slachtoffers die ooit bij treinongelukken zijn omgekomen. Toch was de wens groot om deze ramp met een apart monument te herdenken. Dankzij de enorme inspanningen van Het Dorpsplatform Harmelen, met name van de bestuursvoorzitter Ed Janson, enkele ondernemers uit Harmelen en met de volle support van de toenmalige burgemeester, Hans Schmidt, werd besloten om deze ramp te herdenken met een monument.

Taeke de Jong ontwierp twee achterover hellende dia-bolvormige zwart granieten platen van twee meter hoog en 95 cm breed. Op deze platen staan in alfabetische volgorde de namen van de slachtoffers, hun geboortedatum en geslacht gegraveerd. Het monument bestaat verder uit een rood granieten taps toelopende zuil. Daarbovenop ligt op de zij een vrouwelijke torso zonder armen of hoofd en met slechts halve benen.

Meer berichten