John Boere op de plek waar hij het liefste is, in de stal tussen de koeien. "Na de raadsvergadering loop ik hier graag nog even een uurtje om mijn hoofd leeg te maken."
John Boere op de plek waar hij het liefste is, in de stal tussen de koeien. "Na de raadsvergadering loop ik hier graag nog even een uurtje om mijn hoofd leeg te maken." (Foto: Winny van Rij)

Ken uw raadslid: John Boere

Kamerik - Hij vertegenwoordigt de Kamerikse gemeenschap in de raad en is boer in hart en nieren. Enerzijds trekt hij naar het Malieveld voor het grote belang, anderzijds spreekt hij een ambtenaar aan met een vraag van een inwoner. John Boere van het CDA richt zich in alle gevallen op de inhoud en gaat daar graag het gesprek over aan met inwoners.

Het boeren is geen baan, maar een leven. "Het is zeven dagen per week 24 uur per dag." Zo ziet hij het raadswerk ook. "Als je aan het werk, op een feestje of in gesprek bent met anderen, zijn er altijd wel dingen waar je in gedachten even een notitie van maakt om mee te nemen in de raad."

John is een man van de inhoud. "Er worden vaak plannen en regels gemaakt met te weinig praktijkgedachte waardoor uitvoerbaarheid een probleem is," zegt hij. "De 200 dikke pagina's rapporten staan vaak ver van de werkelijkheid af en op sociale media wordt van alles geroepen of uitvergroot, vaak niet de juiste info." Hij heeft het dan vooral over de onderwerpen die agrariërs treffen want dat is wat hem dagelijks bezighoudt.

Kernen
Hij was nooit zo politiek bezig. "Dat heeft vooral te maken met een werkweek van zestig uur." Toch, toen iemand uit Kamerik hem belde en zei dat hij in de raad moest, en de toenmalige fractievoorzitter hem uitnodigde om eens te komen kijken, ging hij er over nadenken. "Omdat ik het belangrijk vindt dat de kernen ook in de raad vertegenwoordigd zijn." Hij bezocht een fractievergadering en voelde zich gelijk thuis. "Na twee jaar werd ik fractieassistent en nu ben ik raadslid."

Even iemand aanspreken
Dat bevalt hem goed. "Mensen spreken me aan en soms kun je al snel iets betekenen, zoals een vraag over de begraafplaats. Dat was binnen twee weken opgelost omdat ik even een wethouder of ambtenaar kan aanspreken." John richt zich op Kamerikse vraagstukken. "We willen graag een rotonde als ontsluiting op de Enschedeweg want je komt er 's morgens niet tussen." Hij houdt ook de leefbaarheid in de gaten. "Voldoende winkels en plannen voor woningbouw. Op de drie oude schoollocaties moeten 60 tot 80 woningen komen en dat is hard nodig want er zijn voor starters geen betaalbare woningen."

Kleinschalig
De agrarische buitengebieden zijn zijn andere passie. "Daarmee hangt het huidige stikstofvraagstuk samen waarmee we nog maar aan het begin staan. "En het gebruik van buitenruimte voor energieopwekking. "We moeten wel zuinig zijn op de buitenruimte, zo hebben we het dak van de onze boerderij vol liggen met zonnepanelen en daarmee zijn we zelfvoorzienend en hebben zelfs nog energie over voor dertig huishoudens." Hij voelt voor kleinschalige energieopwekking met zo min mogelijk belasting van de open ruimte. "Leg geen akkers vol met zonnepanelen, voordat de daken hiervoor benut zijn. De groene ruimte heb je immers hard nodig voor de productie van zuurstof, CO2-opname, voedselproductie en als leefgebied voor dieren." Een andere mogelijkheid is energie opwekking via mestvergisting op boerderijniveau. "Dan kun je zelfs gebruik maken van reststromen uit de regio en dit past prima in onze circulaire gedachte. In België gebeurd dat al wel en hier in Nederland begint dit ook voorzichtig aan."

Door Winny van Rij

Meer berichten