Lex Albers (links) en Koen Hordijk bij de officiële start van Woerden Energie. Foto: Guus Köster
Lex Albers (links) en Koen Hordijk bij de officiële start van Woerden Energie. Foto: Guus Köster

Woerden Energie van idee naar realiteit

WOERDEN - Wereldwijd is afgesproken dat we energie anders moeten opwekken. Dat vraagt veel van eenieder. Om het gemakkelijker te maken de gevraagde bijdrage te leveren, zijn ook in Nederland energiecoöperaties opgericht. Nu ook in Woerden.

Het net gestarte Woerden Energie volgt het voorbeeld van de al circa zeshonderd energiecoöperaties in het land die het al mogelijk maken gezamenlijk duurzame energie op te wekken én af te nemen. Hun leden leveren daarmee niet alleen een mooie bijdrage aan de noodzakelijke energietransitie, hun portemonnees zijn er ook blij mee. Het was Lex Albers die het idee kreeg in Woerden een soortgelijk initiatief te starten. "Ik vind dat we met zijn allen meer moeten doen om de klimaatverandering tegen te gaan. Het is heel goed om je eigen groene energie op te wekken met zonnepanelen op het dak van je huis. Maar samen met anderen kan dat veel goedkoper en kun je bovendien bedrijven en scholen benaderen of zij hun daken voor panelen beschikbaar willen stellen. Je kunt dus verder kijken dan naar alleen je eigen huis." Koen Hordijk haakte aan bij de plannen van Albers en is nu voorzitter van Woerden Energie. "De opgewekte zonne-energie gaat via stroomkabels direct naar een energiecentrale en kan door leden van de coöperatie tegen een lager dan het reguliere tarief worden afgenomen. Onze leden hebben ook zeggenschap binnen Woerden Energie. Straks neemt de Woerdense politiek een belangrijk besluit over wat ze precies wil gaan doen op het gebied van duurzaamheid. Dat er zonneweiden en windmolens komen, is wel al duidelijk, de locaties zijn dat nog niet. Daarover kunnen de leden via de coöperatie straks meebeslissen." De ruimtes voor panelen, weiden en molens zijn niet binnen alle Nederlandse regio's gelijk. Daarom komt er een soort 'ruilsysteem' voor de regio's, waardoor zij alle aan hun duurzaamheidsverplichting kunnen voldoen. "Ook hierin krijgen de energiecoöperaties een belangrijke stem."

Goede doelen
Woerden Energie is een coöperatie, een vereniging met een bedrijf. Het bedrijf zal op termijn een positief rendement hebben. De leden beslissen gezamenlijk wat daarmee gebeurt. Een deel kan naar hen terugvloeien, maar Albers en Hordijk geven aan dat het ook naar een Woerdens goed doel kan gaan. "In elk geval blijft het geld in Woerden, en belandt het niet in de zakken van de - vaak buitenlandse - aandeelhouders van het energiebedrijf."

Ambitie
De twee vrijwilligers met hart voor het klimaat gaan binnenkort bedrijven benaderen voor het ter beschikking stellen van hun daken. "Ook zij hebben de ambitie om Woerden in 2030 energieneutraal te krijgen, met zonnepanelen zijn ze daarbij al een eind op weg. Bovendien valt de drempel om te investeren in eigen zonnepanelen weg, door je dak beschikbaar te stellen aan de coöperatie. Die draagt bovendien het financiële risico." Binnenkort starten ledenwerfacties en zijn er infoavonden. "We hopen op korte termijn een paar honderd leden te hebben, onze droom is dat in vijf jaar tijd vijf procent van de Woerdense huishoudens met ons meedoet. En uiteindelijk het dubbele aantal." Albers: "Als op álle Woerdense daken panelen liggen, dan leveren die een kwart van alle stroom!"

Door Roy Visscher

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden