Foto:

Buiten lessen met Het Klooster bij Annex Cinema!

Woerden - Goed nieuws! Vanaf 11 mei mag iedereen weer buiten sporten en bewegen. Het Klooster heeft van de Gemeente Woerden groen licht gekregen om buiten groepslessen dans, musical en theater te organiseren.

"Heel blij zijn we met het aanbod van Annex Cinema om van hun buitenruimte gebruik te mogen maken, waardoor Het Klooster vanaf maandag 18 mei een groot deel van de dans-, musical- en theaterlessen geeft op de parkeerterreinen van Annex Cinema."

Waar: Parkeerterreinen (voor en achter) van Annex Cinema. Adres: Rosmolenlaan 1, Woerden.
Wanneer: vanaf maandag 18 mei, volgens het huidige lesrooster.

Om dit goed uit te voeren heeft Het Klooster het onderstaande protocol opgesteld, gebaseerd op het Protocol Verantwoord Sporten van het NOC*NSF. Dit protocol wordt steeds naar de meest recente inzichten en regels aangepast, kijk voor de actuele informatie op kloosterwoerden.nl en rivm.nl. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

Protocol verantwoord buiten les, locatie Annex Cinema
Uitgangspunten protocol: Veiligheid medewerkers, docenten, deelnemers en cursisten staat ten alle tijden voorop; focus van dit protocol is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen; uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle medewerkers en deelnemers en cursisten.

Dit protocol is opgesteld voor het uitvoeren van de groepslessen op de buitenlocatie van Annex Cinema van 18 mei 2020 tot 1 juni 2020.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je naar buiten;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;

• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de les klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• ga voordat je naar je les vertrekt thuis naar het toilet;

• vermijd het aanraken van je gezicht;

• schud geen handen;

• was je handen met water en zeep voor en na bezoek cursuslocatie;

• kom niet eerder dan tien minuten voor je les aan op de cursuslocatie en ga na afloop direct naar huis.

• douche thuis;

Voor de cursisten
Algemeen:
• Hanteer de bovengenoemde hygiëne- en veiligheidsregels;

• bij de lessen waar leeftijdsgroepen zijn vermengd, gelden de regels die voor de categorie 13 jaar en ouder gelden;

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, zoals je docent; blijf bij je groep indien er meerdere groepen tegelijkertijd aanwezig zijn;

• kinderen vanaf 13 jaar houden anderhalve meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot de docent. Bij kinderen tot en met 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;

• graag zoveel mogelijk lopend of op de fiets komen;

• indien met de auto: alleen afzetten/ophalen volgens de aangegeven rijroute;

• kom in de juiste kleding. Er zijn geen kleedkamers. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;

• neem zo min mogelijk spullen mee naar de buiten locatie. Laat waardevolle spullen zo veel mogelijk thuis;

• zorg zelf voor een flesje water. Je kunt daar geen water tappen en ook niet van anderen lenen.

Rooster
• De lessen worden gegeven volgens het bestaande rooster. Zie het roosterschema op www.kloosterwoerden.nl voor de precieze locatie op het terrein van Annex Cinema waar je wordt verwacht;

• alle lessen starten op de gewone lestijd en stoppen 10 minuten eerder i.v.m. wisseling van de les en ophalen/afzetten van cursisten;

• cursisten niet eerder aanwezig dan 10 minuten voor aanvang van de les. Na de les meteen weg;

• indien de lessen niet door kunnen gaan (i.v.m. regen) krijgen de cursisten uiterlijk een uur voor aanvang van de lessen een bericht van de docent in de app-groep.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden