V.l.n.r. Heleen Aalders, Daphne Keijzer en Liesbeth Pauw van UWassistent team Woerden.
V.l.n.r. Heleen Aalders, Daphne Keijzer en Liesbeth Pauw van UWassistent team Woerden. (Foto: )

Gezelschap, hulp en begeleiding voor ouderen

Woerden - Ruim twee maanden waart het coronavirus al rond in ons land. De nog steeds geldende richtlijnen van de overheid en het RIVM veroorzaken ongemak. En bij ouderen ook eenzaamheid. Veel ouderen ontvangen weinig bezoek en bewoners van zorginstellingen mogen geen bezoek ontvangen. Liesbeth Pauw en Daphne Keijzer van UWassistent maken zich sterk voor de zelfstandigheid van ouderen. Nu hun cliënten dreigen te vereenzamen, zetten ze dit probleem op de kaart.

Vanuit hun kantoor in het Sint Antonius Ziekenhuis in Woerden sturen zij dienstverleners aan, die allerhande (niet-medische) ondersteuning bieden aan ouderen die zelfstandig wonen dankzij een klein beetje ondersteuning op maat.

“Met de huidige, inmiddels gelukkig iets versoepelde, coronamaatregelen hebben ouderen het zwaarder dan normaal. Ze kunnen niet of nauwelijks naar buiten en er komt weinig bezoek," vertelt Daphne Keijzer. "Ze zitten feitelijk opgesloten in hun (te)huis. Dit leidt er inmiddels toe dat ouder(en) door hun kinderen uit het verpleeghuis weer naar huis worden gehaald. Daar is veel over te doen in de media. Ook wordt opname in het verpleeghuis uitgesteld (terwijl de indicatie er wél is) en nemen kinderen ouders in huis om zo Covid-19 en eenzaamheid te voorkomen."

Maar dat brengt wel extra zorg met zich mee, geeft Daphne aan. "Mantelzorg, in dit geval. Wij kunnen (een deel van) die zorg op ons nemen. We bieden gezelschap, gaan samen een stukje wandelen, doen een deel van het huishouden, begeleiden de cliënt bij artsenbezoek of koken en eten bijvoorbeeld samen. Zeker nu hebben onze cliënten, die vrijwel de deur niet uitkomen, structuur en dagbesteding nodig. We spelen een spelletje samen, waardoor het geheugen wordt getraind en voeren gesprekken. We proberen te activeren. Hiermee verlichten we de taak van mantelzorgers en helpen we de eenzaamheid bestrijden bij de ouderen, die natuurlijk liever thuis dan in een verpleeghuis wonen.”

Doorwerken
Liesbeth: “Juist in deze tijd werken wij keihard door. We zijn onvermoeibaar, zeker nu. We beperken onze privécontacten tot een minimum en daar waar het kan houden we 1,5 meter afstand. Onze dienstverleners dragen uiteraard handschoenen. Soms ook een mondkapje; al is dat niet altijd mogelijk. Met iemand die bijna doof is bijvoorbeeld, is communiceren met een mondkapje lastig; deze mensen letten juist op de mond om te begrijpen wat er wordt gezegd."

Kan de oudere deze hulp wel betalen?
Daphne is zorgadviseur. Ze is al vanaf haar 16e actief in de zorg en heeft Sociaal Management gestudeerd. Ze is goed op de hoogte van de wetgeving rondom zorg. Daphne: “Het is mijn taak om samen met de zorgaanvrager naar de beste oplossing te zoeken om de zorg te betalen.” Er zijn sinds enkele jaren verschillende wetten zoals de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Zorgverzekeringswet (ZVW) waaruit budgetten beschikbaar kunnen worden gesteld voor de zorg die wij verlenen."

Wet Langdurige Zorg
Minder bekend is de Wet Langdurige Zorg. Deze wet zorgt ervoor dat ouderen die een verpleeghuisindicatie hebben, thuis de zorg kunnen krijgen die zij anders in het verpleeghuis zouden krijgen. Zo kunnen deze kwetsbare ouderen toch thuis blijven wonen. Daphne Keijzer assisteert u graag met uw aanvraag.

UWassistent
Sinds 2014 is Liesbeth Pauw actief als Senior Assistent. Ze is een Woerdense ondernemer in hart en nieren en sprong in het gat van de groeiende tekorten in de zorg. “Vanuit huis koppelde ik mijn eerste cliënten aan dienstverleners. Het betrof toen voornamelijk huishoudelijk werk. Nu, zes jaar later, verzorgen we een diversiteit aan diensten. Van waak- en slaapdiensten tot tuinhulp en ondersteuning bij de administratie. Een heel gevarieerd aanbod," aldus Liesbeth. Inmiddels regelt ze het niet meer alleen. Naast Daphne Keijzer heeft ze nog een collega, Heleen Aalders. Met zijn drieën vormen ze 'UWassistent Team Woerden'. In de regio bedienen ze met ongeveer 80 dienstverleners circa 200 cliënten.

Meer informatie over UWassistent? Mail naar woerden@uwassistent of bel met nummer 06-29270038.

Door Edith Op de Woerd

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden