Foto: Willem Jan Ritman

De Woerdense Column: Nationaliseren

Door de coronamaatregelen leven we in een ander tempo met tijd voor bespiegelingen en overdenkingen. Recent betrapte ik mijzelf op een aantal on-ondernemerse gedachten, sterk in strijd met het vooroordeel dat ondernemers per definitie de vrije markt als ideaal zien en de overheid zich koest moet houden.

De ondernemers hangen nu echter ongevraagd in de touwen en de overheid is de verzorger die ons probeert op te lappen. En dat doen ze niet perfect maar wel verdienstelijk. Nationaal met steunmaatregelen om ons personeel te kunnen blijven betalen en lokaal door ons uit te dagen creatief te zijn en mee te willen werken aan mogelijkheden om nog enigszins economisch actief te zijn. Niets dan waardering hiervoor, zeker omdat het MKB ditmaal niet uit het oog wordt verloren.

Maar we zien ook de nodige pijnpunten. In de vorige crisis bleken onze banken te groot om te falen en moest de belastingbetaler diep in de buidel tasten. En ook nu blijken bedrijven te groot of te onmisbaar om te falen.

Onze neuzen werden op het feit gedrukt dat ziekenhuizen, zorg en geneesmiddelen niet gebaat zijn bij vrije marktwerking. Het zijn primaire voorzieningen die we qua beschikbaarheid, kwaliteit en organisatie niet over kunnen laten aan een ander belang dan het algemene belang.

Onze KLM blijkt in dramatisch gezelschap van alle andere vliegmaatschappijen. De lucht klaart er aanzienlijk van op en de vraag dringt zich op of al dat vliegen in de vorige vorm wel houdbaar en nodig is. Moet vliegen, als essentieel transportmiddel, dan niet gewoon wereldwijd georganiseerd worden met een minimum vereist aantal vliegbewegingen. Efficiënt, met respect voor het milieu en een passende reële prijs?

Overigens hangen de banken ook weer stiekem aan de staatsruif. Voor 0% rente lenen bij de ECB met de staat als garantstelling voor 90% van de broodnodige leningen aan het bedrijfsleven. Ook hier dringt de gedachte zich op of een instituut van ons allemaal, waar we kunnen sparen en lenen tegen redelijke tarieven, niet beter zou zijn. Nu betalen we immers ook, maar zien we er weinig voor terug.

Opeens leek ik weer op 16-jarige Junior, lekker links radicalig, al voelt het voor mijn huidige leeftijd als vloeken in de kerk. Maar ik denk dat we er bij gebaat gaan zijn om essentiële voorzieningen te gaan nationaliseren. Betalen maar ook bepalen, zodat we er met zijn allen in gelijkheid van kunnen profiteren.

Door Junior Brandenburg

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden