Bestuursleden Ben 
Gussinklo, Lineke Brillemans en Henk Woertman. Foto: Voedselbank Woerden
Bestuursleden Ben Gussinklo, Lineke Brillemans en Henk Woertman. Foto: Voedselbank Woerden

Voedselbank Woerden bereidt zich voor op toename aantal cliënten

Woerden - De gevolgen van de coronacrisis zullen ook voor de Voedselbank Woerden niet uitblijven. Het UWV meldt over de maand april 2020 een stijging van het aantal werklozen en ook in Woerden meldt Ferm Werk een verdrievoudiging van het aantal aanvragen voor de bijstand over de maanden maart en april. Het bestuur van de Voedselbank Woerden schaalt daarom op in capaciteit om een grotere toestroom van nieuwe huishoudens mogelijk te maken. Te beginnen met een grotere koelcapaciteit om de voedselveiligheid te kunnen waarborgen.

Dankzij wederom het VSB Fonds Woerden heeft Voedselbank Woerden een koelcel van 4m2 kunnen aanschaffen t.w.v. circa €10.000. Dat VSB Fonds Woerden de Voedselbank Woerden goed gezind is, blijkt uit de jarenlange steun, die wij mogen ontvangen. “Zo konden wij in 2018 mede dankzij de hulp van VSB Fonds Woerden een koelwagen aanschaffen en in 2019 een vorkheftruck”, aldus voorzitter Henk Woertman. 

Economisch vooruitzicht
Het CPB heeft in maart 2020 een viertal scenario’s gepresenteerd waarbij in het zwaar weer scenario de werkloosheid oploopt naar ca 6% ultimo 2020 en ca 9% ultimo 2021. Voor Voedselbank Woerden was dit het signaal om eens na te denken over de mogelijke gevolgen.

Het bestuur van de Voedselbank heeft daarom een aantal scenario’s doorgerekend. Voorzitter Henk Woertman licht toe: ‘Wij gaan op basis van de cijfers van het CPB en Ferm Werk ervanuit dat het aantal huishoudens dat tussen nu en 2021 een beroep moet doen op de Voedselbank Woerden kan toenemen met 50 tot 100 huishoudens. Dit zou ten opzichte van het huidige aantal huishoudens een stijging met van 50 tot 100% betekenen. 

Naast allerlei organisatorische vraagstukken zoals vrijwilligers en financiën, betekent dit ook een aanzienlijke uitbreiding van de hoeveelheid uit te reiken voedsel en de daarbij benodigde koelcapaciteit. Dat is nu gerealiseerd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden