Het mooie van het Exercitieveld zijn de kastanjebomen, zeggen omwonenden. Zij willen dat de 43 reuzen blijven staan. Foto: Henk Wit
Het mooie van het Exercitieveld zijn de kastanjebomen, zeggen omwonenden. Zij willen dat de 43 reuzen blijven staan. Foto: Henk Wit

Wat wordt het lot van kastanjebomen aan het Exercitieveld?

Woerden - Op 14 mei heeft de gemeenteraad vergaderd over de toekomst van het Exercitieveld. Meerdere partijen gaven aan de dubbele bomenrij langs het Exercitieveld te willen behouden. De vergadering leidde tot een 3-tal moties die op donderdag 4 juni in stemming worden gebracht. Dan valt het besluit: worden de 43 vitale kastanjebomen gekapt of blijven ze behouden?

Lijst van der Does heeft een motie ingediend samen met het CDA en de SP om geen parkeergarage aan te leggen onder het Exercitieveld en, in de toekomst, twee rijen bomen terug te plaatsen. Bij het station zal parkeergelegenheid worden ontwikkeld. Deze motie kan op brede steun in de raad rekenen. Resteert de vraag: Wie redt de huidige 43 kastanjebomen?

De VVD heeft een motie ingediend om de 27 bomen aan de Oostlaan te behouden. Onder de Oostlaan bevindt zich geen riolering. Om aangenomen te worden moet er nog wat aan de motie geschaafd worden om voldoende andere partijen achter de motie te krijgen. Dit is mogelijk, zeker gezien het feit dat de motie van Lijst van der Does, naar verwachting, zal worden aangenomen. Reem Bakker heeft een motie ingediend om de 16 bomen aan de Oostsingel te behouden. Hij stelt voor om de riolering vanaf de Oostdam naar de Oostsingel onder het Exercitieveld aan te leggen en niet onder de Oostsingel. Dan kunnen deze bomen worden gespaard. Dit moet technisch worden onderzocht, maar de riolering heeft onder het veld minder te lijden dan onder de weg. Deze motie verdient de steun van de gemeenteraad.

Het college van B&W wil de 43 kastanjebomen kappen. De gemeenteraad kan op 4 juni besluiten om de bomen te behouden. Hiervoor moeten de ingediende moties worden gesteund. Bewoners kunnen van zich laten horen door een raadslid te bellen/mailen met het verzoek de bomen te behouden. Donderdagavond wordt er gestemd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden